Eurvignetrichtlijn onredelijk

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: TLN

Het informeel over de herziening van de Eurovignetrichlijn dat deze week door de Europese Commissie is bereikt, zou grote nadelige gevolgen hebben voor de transportsector volgens TLN

Eurvignetrichtlijn onredelijk

Transport en Logistiek Nederland (TLN) vindt dat het voorstel waarover akkoord is bereikt onredelijke regels stelt aan de belasting van het milieu door het vrachtverkeer.

Spitsheffing benadeelt vrachtverkeer
Op grond van de nieuwe Richtlijn kunnen EU-landen een groot deel van de dag buitensporig hoge toltarieven in de spits heffen. Daarmee kan de spitstoeslag in de praktijk feitelijk neerkomen  op een rijverbod. Stedelijke distributie zou op die manier onbetaalbaar worden. TLN wijst er echter op dat veel vrachtverkeer wordt gedwongen om tijdens spitsuren te laden en lossen omdat zij gebonden zijn aan gemeentelijke bevoorradingsregels. Zodoende wordt deze groep vervoerders in de toekomst mogelijk opgezadeld met een flinke kostenstijging zonder dat zij een alternatief heeft.

Personenverkeer blijft buiten schot
TLN wijst bovendien op het feit dat de personenauto ten onrechte buiten schot blijft. Immers, verreweg het grootste deel van het verkeer in de spits bestaat uit personenverkeer. Hierdoor zal de file- en milieuoverlast nauwelijks verminderen. Andere modaliteiten zoals het spoor en de binnenvaart blijven buiten schot en krijgen geen rekening gepresenteerd voor de maatschappelijke schade die ze veroorzaken

Opbrengsten niet geoormerkt
Weliswaar wil Brussel dat de lidstaten de opbrengsten van de extra heffingen voor een deel besteden aan infrastructuur, maar in de praktijk zullen de opbrengsten vooral naar spoorwegen gaan. TLN wil juist dat de maatregelen ‘modaliteitneutraal' zijn. Dit houdt in dat de opbrengsten geoormerkt worden. Het doel daarvan is dat ze weer terugstromen naar investeringen die het meest effectief bijdragen aan verduurzaming van het wegtransport en dat externe schade veroorzaakt door de transportsector kan worden weggenomen.

Nederlandse inzet
Hoewel het eindresultaat teleurstellend is, is TLN wel tevreden over de inzet van zowel het kabinet als de betrokken Nederlandse Europarlementariërs. Zij hebben er voor gezorgd dat het akkoord op de meest extreme punten is aangepast en daarmee het wegvervoer voor erger heeft behoed. (FL)

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!