Evaluatie zegt niet genoeg over functioneren Kamer van Koophandel

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: MKB Midden-Nederland

De Kamer van Koophandel moet verder vernieuwen om aan de eisen van de toekomst te voldoen. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in een reactie op de evaluatie van Berenschot naar de nieuwe wet op de Kamers.

Evaluatie zegt niet genoeg over functioneren Kamer van Koophandel

Voorlichting en advies moeten effectiever en de wijze van besturing en financiering moet anders. ‘De evaluatie zegt nog lang niet genoeg over het functioneren van de Kamers. Het mkb rekent dan ook op een duidelijk besluit van het toekomstige kabinet op dit onderwerp,’ aldus de werkgeversorganisaties.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn van mening dat een betere samenwerking tussen publieke en private partijen tot een doeltreffender voorlichtings- en adviesnetwerk van de Kamer van Koophandel voor het bedrijfsleven leidt. Dit verbetert de dienstverlening en kost de ondernemer minder geld.

Daarnaast moet de Kamer van Koophandel zijn functie als ‘collectant’ scheiden van zijn functies als ‘besteder’ en ‘controleur’. De huidige wijze van financiering leidt tot onvoldoende prikkels voor de Kamers om efficiënter te werken. Het evaluatierapport laat dan ook zien dat de organisatie forse maatregelen aan de kostenkant moet nemen. MKB-Nederland en VNO-NCW willen ook meer stroomlijning in de besturing van de verschillende Kamers. Het complexe bestuursmodel staat heldere en eensluidende besluitvorming over de gewenste vernieuwing in de weg. De werkgeversorganisaties denken dat een vraaggerichte wijze van besturing en financiering voor een betere aansluiting tussen de activiteiten en de wensen van ondernemers zorgt.

Wel onderschrijven de ondernemersorganisaties dat de nieuwe wet op de kamers van koophandel de afgelopen jaren ook tot enkele verbeteringen heeft geleid, zoals vermindering van het aantal kamers en bestuursleden en een betere uitvoering van de taken van de kamers.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!