Export blijft trekker van economisch herstel

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Kamer van Koophandel

De export blijft de trekker van het economisch herstel. Dit blijkt uit de recent gepubliceerde COEN cijfers. Het ondernemersvertrouwen blijft positief het tempo van het herstel zakt wat terug.

Export blijft trekker van economisch herstel

COEN: economisch herstel naar lager tempo
Het ondernemersvertrouwen blijft in het eerste kwartaal van 2011 nog net positief. Na een zeer gunstig vierde kwartaal van het afgelopen jaar zakt het herstel van de Nederlandse economie wat terug. Dit blijkt uit de resultaten van COEN, die vandaag door de Kamer van Koophandel zijn gepubliceerd.

Vooral de nieuwste omzetverwachting is beduidend gedaald. Tegelijkertijd stijgen naar verwachting de prijzen van producten en diensten. De export blijft de trekker van het economisch herstel. De orderpositie zal naar verwachting de komende tijd verder verbeteren. De groei van het personeelsbestand in het vierde kwartaal zet naar verwachting niet door in het eerste kwartaal van 2011.

Ondernemersvertrouwen
Het ondernemersvertrouwen is nog altijd positief (+1,5) maar het herstel vlakt in het eerste kwartaal iets af na een flinke stijging in het vierde kwartaal van 2010.
In de groothandel (+12,3) en industrie (+4,1), alsook in de zakelijke dienstverlening (+2,7) blijft het ondernemersvertrouwen positief. Vooral de eerste twee sectoren zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de buitenlandse handel. Op de binnenlandse markt gerichte sectoren als de detailhandel (-10,6) en horeca (-8,4) blijven duidelijk achter en hebben ondernemers nog relatief weinig vertrouwen in betere tijden.

Regionaal
In de regio´s Gooi-, Eem- en Flevoland en Noordwest-Holland is het ondernemersvertrouwen licht negatief. Dat is vooral het gevolg van negatieve personeels- en investeringsverwachtingen in zowel de industrie als de bouw.
In het zuiden (regio's Brabant, Limburg, Zuidwest-Nederland en ook Den Haag) is het ondernemersvertrouwen bovengemiddeld door relatief geunstige verwachtingen voor de export en investeringen.

Conjunctuurenquête
De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van Kamer van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. De enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemers en geeft daarmee een stemmingsbeeld van ondernemers over de actuele en toekomstige ontwikkeling in hun bedrijven.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!