Export lichtpuntje in sombere Gelderse economie

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kamer van Koophandel Gelderland

Door de aanhoudende economische malaise, staan de bedrijfsresultaten sterk onder druk en is het ondernemersvertrouwen nog altijd laag. Het bedrijfsleven verwacht op korte termijn nog geen herstel.

Export lichtpuntje in sombere Gelderse economie

Dit blijkt uit de resultaten van de COEN die vandaag door de Kamer van Koophandel zijn gepubliceerd.

Economisch klimaat

De Gelderse ondernemers zijn zeer somber over het huidige economische klimaat. Van het bedrijfsleven heeft 43% het economisch klimaat in het vierde kwartaal van 2012 verder zien verslechteren. Slechts 4% ziet een verbetering. Dit resulteert in een saldo van -39%. Voor het eerste kwartaal van 2013 wordt een lichte verbetering verwacht.

Omzet Na een enigszins korte opleving van de omzet in het vierde kwartaal (seizoensinvloed), zijn de verwachtingen voor het eerste kwartaal niet hoog gespannen. De transportsector en de landbouw verwachten een verbetering van de omzet in de eerste drie maanden van 2013. De overige sectoren houden rekening met een omzetdaling. Met name in de bouwnijverheid is dit het geval.

Export

De export heeft het in het vierde kwartaal van 2012, zeker vergeleken met de overige indicatoren, goed gedaan. Ook voor het eerste kwartaal van zijn de Gelderse exporteurs positief gestemd. Met name in de landbouw en de zakelijke dienstverlening wordt rekening gehouden met betere exportresultaten.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!