Extra geld beschikbaar voor wegennet

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Overijssel

Voor 2011 heeft Gedeputeerde Staten van Overijssel ruim € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor betere wegen.

Extra geld beschikbaar voor wegennet

Staten van Overijssel stellen voor 2011 ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen en projecten van gemeenten die zich onder andere richten op gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers en het verbeteren van de doorstroming van het (fiets)verkeer.

Met deze investering wil de provincie de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op de Overijsselse wegen verbeteren, zodat iedereen zich makkelijk, vlot en veilig door Overijssel kan verplaatsen. Het uiteindelijke doel van de provincie is om in 2020 het aantal dodelijke verkeersslachtoffers met 52,5% (van 80 naar 37) en het aantal ziekenhuisgewonden met 34% (van 965 naar 636) te reduceren ten opzichte van 2002.

Gemeentelijke infrastructuur
Voor het verbeteren van de infrastructuur in de gemeenten in West-Overijssel is 2,2 miljoen euro beschikbaar. Hierbij gaat het onder andere om het verbeteren van verkeersveiligheid voor fietsers en de doorstroming op gemeentelijke wegen (zie tabel in de bijlage).

Verkeersveiligheid
Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid krijgen de gemeenten in West-Overijssel samen 806.674,-- euro. Deze projecten richten zich op gedragsbeïnvloeding en worden vaak in samenwerking met de politie, de scholen, de ANWB, Veilig Verkeer Nederland en het Regionaal Orgaan voor Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO) uitgevoerd. Het gaat om projecten als cursussen voor jonge en oudere automobilisten, verkeerseducatie in het voorgezet onderwijs, bromfietscursussen en veilig uitgaan, veilig thuiskomen.

Voor een overzicht van de investeringen zie www.overijssel.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!