home » nieuws » Bouw »

Extra geld nodig voor stimulering woningbouw

  • Bouw
  • Bron: Provincie Overijssel

Voor 1200 woningen in 20 gemeenten in Overijssel is een rijksbijdrage voor de stimulering van de woningbouw ontvangen.

De gemeenten ontvangen hiervoor ook een provinciale bijdrage in het kader van de bestrijding van de crisis in de woningbouwsector in Overijssel. Omdat twee keer zoveel woningen een rijksbijdrage hebben ontvangen dan waar vooraf op was gerekend, willen Gedeputeerde Staten extra geld uittrekken. Het gaat om een bedrag van 3 miljoen euro extra.

Gedeputeerde Rietkerk: "De woningbouw wordt in deze crisis hard getroffen en dat zal nog lang nadreunen, zo is de verwachting. Omdat de woningbouw een belangrijke economische pijler voor Overijssel is, is deze stimulans hard nodig." Gedeputeerde Staten stellen voor aan Provinciale Staten om akkoord te gaan met deze extra stimulans.

In oktober 2009 hebben GS een pakket aan provinciale stimuleringsmaatregelen uitgewerkt, als antwoord op de motie Antuma/Steinmetz. Dat pakket is er op gericht om met tijdelijke en relatief kleine prikkels onnodige verdere verlamming van de woningmarkt te voorkomen. Hiervoor heeft PS een bedrag van 5,25 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat bedrag werd verdeeld over het Fonds Particulieren Woningverbetering, Stimuleringsregeling Woningbouw 2e tranche en een Crisisteam. De provinciale stimuleringsregeling woningbouw omvat een provinciale bijdrage van 5.000,- euro per woning als aanvulling op de rijksregeling. In de eerste tranche van deze regeling werden 600 woningen gehonoreerd met een bijdrage. Dit aantal was al boven verwachting. In de tweede tranche hebben maar liefst 20 gemeenten in Overijssel projecten ingediend en hebben ongeveer 1200 woningen een stimuleringsbijdrage van het rijk ontvangen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!