Extra geld voor Duurzaam Agrarisch Ondernemen in regio Foodvalley

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Regio FoodValley

Het Regiobestuur heeft ingestemd om extra geld toe te kennen aan het Regiocontractproject ‘Duurzaam Agrarisch Ondernemen’. Het gaat om ruim € 70.000,-. Dit project stimuleert de innovatie en verduurzaming van de landbouw.

Extra geld voor Duurzaam Agrarisch Ondernemen in regio Foodvalley

Het project Duurzaam Agrarisch Ondernemen kwam in 2012 langzaam op gang. Veehouderijbedrijven waren terughoudend om bovenwettelijke maatregelen te nemen. Dit had voornamelijk te maken met de economische situatie. Daarnaast moeten de ondernemers zelf ook 60% bijdragen. Door het uitblijven van subsidieaanvragen is in 2014 de bijdrage van het Regiocontract verlaagd. Maar in 2015 kwamen de aanvragen toch flink op gang. Van de in totaal 37 aanvragen zijn 35 aanvragen gehonoreerd.

Extra geld

Met het extra geld dat het Regiobestuur nu beschikbaar heeft gesteld, kunnen de twee overige initiatieven toch gerealiseerd worden. Het gaat om een Plateaustal en Verduurzaming door ketenverkorting.

Plateaustal (varkens)

Dit is een innovatieve investering. Tegen de wanden van de stal worden plateaus gemaakt. Het is een extra verdieping van de leefruimte, waar varkens kunnen rondlopen en er voor de beesten ruimte is. Deze investering levert een positieve bijdrage aan onder meer het aspect dierenwelzijn.

Verduurzaming door ketenverkorting (pluimveehouderij)

Door het realiseren van een eigen ‘voerfabriek’ kunnen grondstoffen rechtstreeks worden aangeleverd, zonder tussenkomst van een voerfabrikant. Hierdoor ontstaan minder transportbewegingen en daalt de CO2 uitstoot. Deze investering levert een positieve bijdrage aan onder meer het aspect energie.

Meer informatie over Regio Foodvalley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!