Extra impuls voor vrijetijdseconomie Noord-Brabant

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: RECRON

De provincie Noord-Brabant heeft van 1 juli tot en met 31 december 2013 een subsidieregeling met een subsidieplafond van € 750.000 beschikbaar gesteld voor de toeristische sector in Brabant.

Extra impuls voor vrijetijdseconomie Noord-Brabant

De tijdelijke regeling is bedoeld voor nieuwe ontwikkelingen om een extra impuls te geven aan de vrijetijdseconomie in Noord-Brabant.

Met name nieuwe verbindingen en vernieuwingen in het vrijetijdssector maken aanspraak op de regeling. Maar ook voor gezamenlijke (internationale) marketing en kennisdeling in deze sector is geld beschikbaar. De vrijetijdseconomie gaat naast toerisme en recreatie ook over onder andere cultuur, natuur, erfgoed en sport.

Innovatie in vrijetijdssector

Op dit moment werkt 9% van de beroepsbevolking in Noord-Brabant in de vrijetijdseconomie. Per jaar gaat hier € 5,3 miljard in om. De provincie heeft de ambitie om in de periode 2013-2020 de meest innovatieve en gastvrije provincie van Nederland op het gebied van vrijetijdseconomie te worden. Dat moet leiden tot het versterken van de vrijetijdseconomie en het vergroten van de werkgelegenheid.

Triple helix+

Bij de uitvoering van het programma Vrijetijdseconomie tot 2020 zijn ondernemers en hun belangenverenigingen betrokken, maar ook de grote steden, de regio’s, streeknetwerken, onderwijs- en overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Aanvraag indienen

De provincie Noord-Brabant hecht waarde aan gedragen projecten door het veld. Daarom wordt maximaal 50% van de projectkosten vergoed. De andere 50% moeten aanvragers zelf willen investeren. De subsidieregeling is bedoeld voor projecten met een subsidieaanvraag tussen EUR 25.000,– en EUR 150.000,– . Aanvragen moeten vóór 1 januari 2014 zijn ingediend bij de provincie.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!