Extra investeren in 2011

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Provincie Gelderland

De Provinciale Staten willen de vrije ruimte in de begroting 2011 optilmaal benutten, ondanks de bezuinigingen waar de provincie Gelderland voor staat.

Extra investeren in 2011

Het gaat om een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro. Veel partijen maken zich zorgen over de gevolgen van de rijksbezuinigingen, de decentralisatie van taken en de economische crisis, zo bleek tijdens de Statenvergadering van 10 november. Zij dienden daarom een groot aantal amendementen in om volgend jaar extra te investeren in onder meer nieuwe wegen, fietspaden en Kulturhusen.

Gedeputeerde Staten ontraadden het merendeel van de ingediende amendementen. Het college wil niet over de huidige regeringstermijn heen kijken, en het nieuwe college alle ruimte geven. Gedeputeerde Theo Peters rekende voor dat de amendementen niet alleen de vrije ruimte van 20 miljoen opsouperen, maar ook nog een beroep doen op de investeringsagenda van 22 miljoen.

De Staten kozen, zo bleek uit de stemming, hun eigen weg.

Amendementen
Een overzicht van de belangrijkste amendementen:

Doetinchem: maximaal 12 miljoen euro voor het aanleggen van de oostelijke randweg
Kulturhusen: eenmalig 1,8 miljoen euro
verplaatsen glastuinbouw: eenmalig 6 miljoen euro
provinciale fietspaden: 5 miljoen euro in 2012 en 2013 jaarlijks voor het oplossen van knelpunten
isolatie van woningen: 5 miljoen euro
Platforms voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA): 500 duizend euro voor ondersteuning en 500 duizend euro voor onderwijs-arbeidsmarktprojecten
tariefacties openbaar vervoer: ëénmalig 1 miljoen in 2011 bij de start van de nieuwe concessieperiode, invoering OV-chipkaart en specifieke doelgroepen
regionale stations: eenmalig 330 duizend euro voor service- en alarmzuilen (ongeveer 20 stations)
aanleg stil asfalt: 3 miljoen euro voor wegen die de komende twee jaar aan onderhoud toe zijn (goed voor 40 kilometer weg)
maatregelen voor verkeersveiligheid: 2,5 miljoen euro
Belanrijke moties

Spoor Arnhem-Winterswijk
Met algemene stemmen werd de motie aangenomen waarin het college wordt verzocht een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van (gedeeltelijke) spoorverdubbeling op de lijn Arnhem-Winterswijk.
OV-chipkaart
Gedeputeerde Staten worden gevraagd door te gaan met de gezamenlijke marketing rondom het stimuleren van het gebruik van de OV-chipkaart. In de motie worden GS verzocht om de strippenkaart pas af te schaffen als de grootste knelpunten met de OV-chipkaart zijn opgelost en er duidelijkheid is over het gebruik van deze kaart op de regionale spoorlijnen in de provincie.
Nationaal Historisch Museum
Het besluit van het kabinet om af te zien van de bouw van het Nationaal Historisch Museum in Arnhem schoot Provinciale Staten in het verkeerde keelgat. Vooral omdat deze ingrijpende beslissing zonder voorafgaand overleg is genomen. Volgens de Staten is hiermee de betrouwbaarheid van de Rijksoverheid in het geding gekomen.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!