Extra investering voor economie regio Noord-Veluwe

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Noord Veluwe

Gedeputeerde Staten hebben bijna 3 miljoen euro extra toegezegd voor de uitvoering van projecten die de regio Noord-Veluwe moeten gaan versterken.

Extra investering voor economie regio Noord-Veluwe

In 2012 heeft de provincie al voor het Regiocontract Noord-Veluwe 12,2 miljoen euro beschikbaar gesteld en voor het Stadscontract Harderwijk 6,3 miljoen euro. De projecten waar het nu om gaat zijn een uitbreiding op de projecten uit het programma Stad en Regio.

De projecten worden uitgevoerd in cofinanciering; de Noord-Veluwse gemeenten, inclusief Hattem en Heerde, investeren ook zelf samen met hun maatschappelijke partners € 5.725.000 in deze projecten.

Versterken van de ruimtelijke, economische en sociale structuur

Met het Regiocontract en het Stadscontract wordt in de periode 2012-2015 fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van de regio, door het uitvoeren van een groot aantal projecten gericht op het versterken van de ruimtelijke, economische en sociale structuur. De tweede tranche projecten zijn een uitbreiding op de activiteiten binnen de al bestaande programma’s en projecten.

Regio Noord-Veluwe

In het programma Omgeving wordt geïnvesteerd in ‘aantrekkelijke dorpen en steden’. Majeure projecten zijn het opwaarderen van een aantal stationsomgevingen en dorpscentra en het verbeteren van de leefbaarheid van kernen en wijken. Ook zal er worden geïnvesteerd in breedband voor de buitengebieden van de regiogemeenten. In het programma Economie wordt gewerkt aan de gastvrijheid van en de toeristische kansen voor onze regio. Ook worden er projecten uitgevoerd om de omschakeling naar een duurzame energiehouding te versnellen, om groene bedrijven te benutten en nieuwe bedrijvigheid op het vlak van groene economie te stimuleren.

Harderwijk

De gemeente Harderwijk ziet het huidige stadscontract aangevuld met circa 1,1 miljoen euro. Hiermee worden de toegankelijkheid en bereikbaarheid van een aantal maatschappelijke voorzieningen aangepast. Binnen het programma Economie gaat Harderwijk actief aan de slag met een aantal duurzaamheidstaken en wordt er onderzoek gedaan naar een overslaghaven voor Lorentz. Binnen het programma Omgeving worden middelen beschikbaar gesteld om in de wijk Drielanden-West meer recreatieve voorzieningen aan te leggen.

De provincie heeft in de vergadering van 26 juni ook besloten Harderwijk 1,5 miljoen euro subsidie te verlenen voor de aanleg van een fietstunnel aan de Weisteeg.

Burgemeester Van Schaik van Harderwijk, portefeuillehouder Stads- en Regiocontract, is blij met het resultaat: “Dankzij een goede samenwerking met de provincie kunnen de gemeenten op de Noord-Veluwe een impuls geven aan economische ontwikkeling en maatschappelijke vraagstukken beantwoorden.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!