Extra kwaliteitsimpuls voor Wijhe door provincie en gemeente

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provinice Overijssel

Het dorp Wijhe krijgt een forse kwaliteitsimpuls, zowel in ruimtelijk, economisch als sociaal opzicht.

Extra kwaliteitsimpuls voor Wijhe door provincie en gemeente

Gezamenlijke inzet Essent-gelden voor verbetering economie & vestigingsklimaat, duurzaamheid en bereikbaarheid
Dat zijn Burgemeester en Wethouders van de gemeente Olst-Wijhe en Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel overeengekomen.

Programma ‘Wijhe & OverIJssel'
Provincie en gemeente hebben elkaar gevonden in het investeringsprogramma ‘Wijhe en OverIJssel' en willen gezamenlijk de verbinding van het dorp Wijhe met de IJssel verbeteren, waardoor het toerisme aan de IJssel wordt bevorderd. De koppeling naar de centrumvoorzieningen van het dorp moet de toerist verleiden het centrum van Wijhe te bezoeken. Het gebied tussen Wijhe en de IJssel -de Raalterwegzone- wordt dusdanig ingericht dat het aantrekkelijk en veilig is om van de IJssel richting het dorp te gaan en vice versa. Gemeente en provincie investeren ieder 2,65 miljoen euro extra voor deze kwaliteitsimpuls in Wijhe.

Concreet gaat het onder andere om het vergroten van de jachthaven, het verbeteren van camperplekken, het verplaatsen van het Toeristisch Opstap Punt (TOP), diverse verkeersveiligheidsmaatregelen en aanpassingen voor de Rijksstraatweg en de herinrichting van de Raalterwegzone.

Verder is afgesproken dat de gemeente, op basis van een nog door de gemeenteraad vast te stellen uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, nader overleg voert met de provincie. De focus ligt hierbij op CO²-reductie en duurzame energieopwekking. Na instemming, investeren gemeente en provincie daarnaast hiervoor beide 120.000 euro.

Overijssel investeert extra
De provincie Overijssel investeert tot en met 2011 extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het gaat daarbij om projecten die de provincie en de gemeenten gezamenlijk financieren. De uitvoering van de projecten ligt bij de gemeenten. De extra investeringen worden mogelijk gemaakt doordat de Overijsselse gemeenten hun Essent-aandelen hebben verkocht, met een gezamenlijke waarde van ruim 140 miljoen euro. De provincie heeft ook Essent-aandelen verkocht en investeert eenzelfde bedrag. Er worden nu afspraken gemaakt met de gemeenten over hoe dit geld duurzaam wordt geïnvesteerd in de Overijsselse samenleving. Een belangrijke voorwaarde is dat de schop uiterlijk eind 2011 de grond in kan. Dit is de derde ronde in de investeringsoverleggen tussen de provincie en de gemeenten.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!