Extra loket voor geschillen voor rentederivaten

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland is content dat kleine mkb-bedrijven die een geschil hebben met hun bank over rentederivaten hiervoor straks terecht kunnen bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid).

Extra loket voor geschillen voor rentederivaten

De banken pakken hiermee hun verantwoordelijkheid op, aldus de ondernemersorganisatie.

Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) opent het Kifid op 26 januari 2015 een tijdelijk loket voor de behandeling van geschillen tussen kleine mkb-bedrijven en banken over rentederivaten. Het is een extra loket voor ondernemers die er met hun bank niet uitkomen en voor wie de gang naar de rechter een te hoge drempel is. Het reglement voor dit nieuwe loket is in opdracht van NVB vastgesteld door het Kifid en afgestemd met MKB-Nederland.

Kifid-loket

Het Kifid-loket staat open voor kleine bedrijven volgens de definitie van de Europese Commissie: minder dan 50 werknemers en een omzet of balanstotaal van maximaal 10 miljoen euro. Deze groep kan bij het loket terecht als zij de klachtenprocedure bij de bank hebben doorlopen. Net als voor consumenten geldt ook hier dat het Kifid klachten behandelt waarvan de claim niet hoger is dan 1 miljoen euro.

Banken dragen de kosten voor dit loket. Wel wordt ondernemers een bijdrage van 500 euro gevraagd in de kosten voor de behandeling van het geschil en 1000 euro bij een hoger beroep. Wordt de ondernemer in het gelijk gesteld, dan ontvangt hij dit bedrag terug. De uitspraken van het Kifid zijn bindend.

Herbeoordeling

Banken werken op dit moment in nauw overleg met de AFM aan een herbeoordeling van de lopende rentederivaten in het mkb. Hierbij wordt bekeken of het product passend is voor de klant en of de dienstverlening en informatieverstrekking bij afsluiten van het derivaat juist zijn geweest. Deze herbeoordeling zal in de zomer van 2015 zijn afgerond. Waar een probleem wordt geconstateerd, zal de bank een oplossing bieden aan de betreffende klant.

MKB-Nederland doet nogmaals een dringend beroep op de banken om alles in het werk te stellen om de problemen van ondernemers snel te verhelpen en ruimhartig te zijn in het bieden van oplossingen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!