Extra onderzoek naar alternatieven groei goederentreinen in Twente

  • Logistiek & Vervoer

In het komende anderhalf jaar wordt er extra onderzoek gedaan naar alternatieven voor de groei van het aantal goederentreinen in Twente. Dit heeft demissionair minister Eurlings de Tweede Kamer toegezegd.

Extra onderzoek naar alternatieven groei goederentreinen in Twente

 Tot die alternatieven behoren onder meer de Noordtak van de Betuweroute en het Twentekanaal. Tevens vindt onderzoek plaats naar de effecten van meer goederentreinen op de leefbaarheid langs het spoor. Uiterlijk 1 februari 2011 wordt een voorstel ingediend voor normen voor geluid en trillingen langs het spoor.

Regio Twente is blij met de toezegging van de minster. “De minister komt tegemoet aan de grote bezwaren die wij hebben tegen het effect van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) op de leefomgeving”, aldus Theo Schouten, portefeuillehouder mobiliteit van Regio Twente. “Hij heeft aangegeven zich ervan bewust te zijn dat omwonenden van de Twentelijn zich erg ongerust maken over de groei van het aantal goederentreinen.” Het onderzoek naar de alternatieven wordt in nauw overleg met de betrokken provincies en regio’s opgepakt. Begin 2012 moet er een keuze worden gemaakt over het te volgen tracé en de bijbehorende maatregelen om ongewenste effecten tegen te gaan.

Ongerustheid omwonenden

Minister Eurlings verwees in het gesprek met de Tweede Kamer onder meer naar de informatieavond over het PHS die Regio Twente op maandag 4 oktober heeft georganiseerd. Op die avond waren meer dan 350 inwoners van gemeenten langs de Twentelijn aanwezig. Er is onder deze groep veel ongerustheid over de overlast door geluid en trillingen, werkzaamheden aan het spoor, de veiligheid in verband met het transport van gevaarlijke stoffen maar ook de eventuele waardedaling van koopwoningen aan het spoor.

In het oorspronkelijke PHS ging minister Eurlings uit van een toename van aantal goederentreinen in Twente op de Twentelijn, de spoorverbinding Deventer-Almelo-Hengelo-Oldenzaal, van 12 per etmaal in 2007 tot maximaal 80 in 2020. Meer goederentreinen zorgen voor een sterke toename van geluidsoverlast en trillingen. De bereikbaarheid vermindert doordat spoorwegovergangen langer gesloten zijn. En door de groei van het aantal goederentreinen is er minder ruimte voor personentreinen. De kwaliteit van het openbaar vervoer in Twente neemt daarmee sterk af.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!