Familiebedrijven in Overijssel in kaart gebracht via publicatie

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

Het team Beleidsinformatie van de Provincie Overijssel en het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim hebben samengewerkt met het CBS om een unieke dataset samen te stellen over familiebedrijven in de provincie Overijssel.

Familiebedrijven in Overijssel in kaart gebracht via publicatie

Overijssel is de eerste provincie in Nederland waarvoor gegevens over familiebedrijven op een gedetailleerd niveau beschikbaar zijn.

De cijfers bevestigen het grote belang van familiebedrijven voor de economie van Overijssel en laten zien in welke bedrijfstakken deze familiebedrijven actief zijn. In vergelijking tot andere provincies hebben in Overijssel meer werknemers een baan bij een familiebedrijf.

Uitgebreide resultaten

Bekijk de uitgebreide, interactieve presentatie van de resultaten van het onderzoek. Hier worden de vragen beantwoord over de kenmerken van familiebedrijven, de kenmerken van banen en werkenemers bij familiebedrijven en de bijdrage van familiebedrijven aan de Overijsselse economie. Bekijk de factsheet met een selectie van deze cijfers.

Overijssel behoort tot de provincies met relatief veel vestigingen van familiebedrijven

Begin 2016 bedroeg 70% van alle bedrijfsvestigingen in Overijssel vestigingen van familiebedrijven . Dit is meer dan gemiddeld in Nederland (66%). Een bedrijf kan meerdere vestigingen hebben. Alle familiebedrijven samen hebben 25.720 vestigingen in Overijssel. Overijssel behoort tot de provincies met relatief veel vestigingen van familiebedrijven. De landbouw, bosbouw en visserij heeft een aanzienlijk aandeel in de provincie Overijssel (95%). Ook de financiële dienstverlening en horeca hebben in Overijssel een groot aandeel (83%).

24 miljard euro omzet door familiebedrijven

Op basis van nieuw onderzoek heeft het CBS berekend dat Overijsselse familiebedrijven in 2015 ruim 24 miljard euro omzet realiseerden. Dit komt neer op 40 procent van de omzet van alle bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven met meer dan 1 werkzame persoon (zogenaamde ‘business economy’). In de provincie Overijssel hebben familiebedrijven samen met de provincies Friesland en Gelderland met 40 procent het hoogste aandeel in de omzet per provincie (in Nederland was dat 27%). In alle sectoren realiseerden familiebedrijven meer omzet in Overijssel in vergelijking met Nederlandse sectoren. In Overijssel realiseerden familiebedrijven het hoogste omzet in de sectoren horeca (72%) en bouwnijverheid (62%).

Aandacht voor familiebedrijven in de provincie Overijssel

Voor een krachtige economie zijn vitale familiebedrijven met groeiambitie noodzakelijk. Daarom is strategisch ondernemerschap met aandacht voor innovatie, groei en internationalisering noodzakelijk.

Gedeputeerde Eddy van Hijum: “Familiebedrijven vormen veruit het grootste deel van het bedrijfsleven en zijn daarom een belangrijke factor voor onze Overijsselse economie. Daarnaast hebben familiebedrijven vanwege hun lokale betrokkenheid veelal ook een grote maatschappelijke waarde. Samen met de Hogescholen Windesheim en Saxion, VNO/NCW en MKB Nederland willen we dan ook als eerste provincie in Nederland gemeenschappelijk ondersteuning bieden bij de vernieuwing en groei van het familiebedrijf. Op korte termijn starten we met een project waarbij familiebedrijven geholpen worden om externe deskundigheid bij het bestuur van het bedrijf te betrekken. Ook ondersteuning op het gebied van bedrijfsopvolging wordt opgestart.”

In 2016 werd door Provinciale Staten van Overijssel het investeringsvoorstel ‘Versterken MKB en ondernemerschap’ aangenomen. Dit voorstel heeft als doel het behouden en waar mogelijk uitbreiden van de werkgelegenheid in de provincie Overijssel. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit zes actielijnen. Eén daarvan is specifiek gericht op familiebedrijven. Hierin kunnen familiebedrijven ondersteuning krijgen bij het (her)inrichten van de bestuursstructuur en bij bedrijfsopvolging.

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!