Feestelijke uitreiking 100ste Startersbeurs Uden

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: AgriFood Capital

Op woensdag 9 juli heeft Robin Verkuijlen de 100ste Startersbeurs van de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant ontvangen. Robin werkt bij wooncorporatie Area.

 Feestelijke uitreiking 100ste Startersbeurs Uden

Bij de feestelijke uitreiking van de 100ste Startersbeurs waren wethouder Gerrit Overmans van de gemeente Uden en wethouder Huib van Olden ('s-Hertogenbosch), voorzitter 5* Noordoost-Brabant Werkt!, het arbeidsmarktprogramma van AgriFood Capital, aanwezig.

Sinds de introductie in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant zijn er al meer dan 100 starters die een Startersbeurs hebben aangevraagd via de website van de Startersbeurs. Er zijn meer dan 120 gemeenten in Nederland die een Startersbeurs aanbieden. Uit een landelijke analyse blijkt dat bijna de helft van de starters die hun Startersbeurs hebben afgerond of tussentijds hebben beëindigd, een contract aangeboden krijgt aangeboden bij het leerbedrijf of elders. Een mooi percentage ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Meer kans op de arbeidsmarkt

Met de Startersbeurs kunnen jonge starters op de arbeidsmarkt gedurende zes maanden werkervaring opdoen in het bedrijfsleven en zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en verbeteren. In deze periode ontwikkelen zij competenties en vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt én die aansluiten bij het opleidingsniveau. De starter ontvangt van de werkgever een tegemoetkoming van €500,- per maand. Daarnaast bouwt de starter voor iedere maand die hij of zij met de Startersbeurs werkzaam is geweest een spaartegoed op van €100,-. Het opgebouwde tegoed kan na afloop van de werkzaamheden worden ingezet voor scholing, een cursus of een certificeringstraject. De werkgever ontvangt van de arbeidsmarktregio een subsidie, waardoor de kosten voor bedrijven minimaal zijn. De regio betaalt de subsidie uit Rijksmiddelen aanpak jeugdwerkloosheid, provinciale middelen voor crisisbestrijding en Europese middelen (ESF).

5* Noordoost-Brabant Werkt!

De Startersbeurs is één van de instrumenten uit het arbeidsmarktprogramma 5* Noordoost Brabant Werkt!. Met dit programma maken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden zich binnen AgriFood Capital samen sterk voor een evenwichtige arbeidsmarkt met goede toekomstperspectieven. Onder andere door het gezamenlijk opzetten van beroepsgerichte opleidingen, het inrichten van een mobiliteitsportaal en het opzetten van een HRM-netwerk.

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!