Fikse investering medische innovaties in Oost-Nederland

  • Farma & Zorg
  • Bron: Provincie Gelderland

Zes samenwerkende mkb-bedrijven in Oost-Nederland kunnen van start met hun innovatieplannen voor de gezondheidszorg. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de mkb-innovatie-stimulering Regio en Topsectoren (MIT) hebben hiervoor €500.000 subsidie toegekend.

Fikse investering medische innovaties in Oost-Nederland

De mkb-bedrijven investeren zelf €1,3 miljoen. Samen levert dit een investering op van €1,8 miljoen in de economie van Gelderland en Overijssel.

Health en High Tech Systems en Materials

De projecten die nu van start gaan vallen alle 3 onder de sectoren ‘Health’ en ‘High Tech Systems en Materials’ (HTSM). Met deze subsidie werken deze sectoren samen aan de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten voor de gezondheidszorg. Het gaat om de volgende projecten.

Patiënten beslissen mee

Patiënten die te maken krijgen met belangrijke beslissingen rondom hun behandeling willen hierbij betrokken worden (Samen Beslissen). De digitale keuzehulpen die hen hierbij kunnen helpen zijn echter nog niet goed op elkaar afgestemd. Winkler Holding B.V. (Nijmegen) en Behandeling Inbegrepen (Amsterdam) ontwikkelen in het project ‘WINQ!’ een openbaar platform. Hierop kunnen aanbieders zoals ziekenhuizen hun digitale keuzehulpen, na een kwaliteitstoets, publiceren. Het consortium ontvangt een subsidiebedrag van €141.120. De totale kosten bedragen €403.200.

Beter beeld bij echografie

In het ‘MeDIuM’-project wordt een Mobiel Dispersieplatform voor monodisperse microbelletjes ontwikkeld. Op locatie (bijvoorbeeld naast het ziekenhuisbed van de patiënt) kunnen op maat microbelletjes aan echografische contrastvloeistoffen worden toegevoegd. Hierdoor geeft de echografie een tot 20 keer betere beeldkwaliteit. Daarnaast is de behandeling eenvoudiger en ook geschikt voor (jonge) kinderen. Bovendien is het maken van echo’s met deze nieuwe techniek goedkoper dan het maken van bijvoorbeeld CT-scans. Het consortium bestaande uit Demcon (Enschede) en Tide Microfluidics B.V. (Enschede) ontvangt een subsidiebedrag van €199.977. De totale kosten bedragen € 571.362.

Veilig verkeer in de operatiekamer

IHBO (Zwolle) en Pillen Products B.V. (Lichtenvoorde) werken in het project ‘Smartmove medische pendelsystemen’. Zij ontwikkelen een modulair platform voor het vrijwel gewichtloos (ver)plaatsen van medische apparatuur. Ziekenhuizen kunnen dit in operatiekamers en intensive care units gebruiken. De verbetering zit onder andere in het toepassen van slimme technologie, en een nieuw ontwerp voor ultra licht lopende rotatie units. Deze nieuwe technologie voorkomt tevens botsingen van de pendelarmen onderling en met andere apparatuur. Het consortium ontvangt een subsidiebedrag van €200.000. De totale kosten bedragen €810.494.

OP Oost 2014-2020

De EU stelt in de periode 2014-2020 €100 miljoen beschikbaar voor projecten die bijdragen aan versterking van de concurrentiepositie van Oost-Nederland. Daar blijft het niet bij: ook het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen en de provincies investeren in het EFRO-programma OP-Oost 2014-2020. Dat levert een investeringsimpuls voor Gelderland en Overijssel op van €285 miljoen met als speerpunten: innovatiestimulering en koolstofarme economie. Meer informatie over het stimuleringsprogramma en de openstellingen vindt u op de website van OP Oost

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!