Filedal lijkt bereikt

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Rijksoverheid

Het einde van de daling van het reistijdverlies door files op het hoofdwegennet lijkt bereikt. In 2013 daalde het reistijdverlies met 7%. Dat is ruwweg de helft van de daling in 2012 en een derde van de daling in 2011.

Filedal lijkt bereikt

Voor 2014 en 2015 wordt een lichte toename van de files met 1% verwacht. Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het ‘Mobiliteitsbeeld 2014’. Daarin geeft het KiM jaarlijks een overzicht van de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland.

Aantrekkende economie

De verwachte lichte toename van de files komt door een aantrekkende economie en de daarmee gepaard gaande toename van het verkeer. De aanzienlijke verbetering in de doorstroming sinds 2010 kwam vooral door de aanleg van spits- en plusstroken en wegverbredingen en door de economische crisis.

Het KiM geeft verder aan dat het aantal kilometers dat bestuurders in Nederland met de auto afleggen de laatste jaren gelijk is gebleven. Mensen zijn minder vaak als passagier mee gaan rijden. Dit hangt samen met de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens en de groei van het aantal tweede en derde auto’s per huishouden.

Meer fietsers

Meer mensen zijn de afgelopen jaren gaan fietsen en dat doen ze ook nog eens steeds vaker en over langere afstanden. Een groot deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-fiets die vooral senioren steeds vaker gebruiken. Het aandeel van de fiets is in Amsterdam en Utrecht behoorlijk hoger dan in Rotterdam. Den Haag ligt daar tussen in. Het gebruik van het openbaar vervoer is in de vier grote steden in de Randstad aanzienlijk groter dan daarbuiten.

Het ‘Mobiliteitsbeeld 2014’ heeft een geheel vernieuwde vorm en is nu volledig digitaal. Dat betekent dat alle informatie voor de gebruiker op een gemakkelijker manier is ontsloten via de internetsite.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!