Files afgenomen in Stadsregio Arnhem Nijmegen

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen

De stadsregio toont als eerste effect mobiliteitsmanagement aan.

Files afgenomen in Stadsregio Arnhem Nijmegen

Stadsregio Arnhem Nijmegen bewijst als eerste regio effect mobiliteitsmanagement
Het aandeel spitskilometers in de Stadsregio Arnhem Nijmegen is in één jaar tijd teruggebracht met 3%. Dit terwijl het aantal autokilometers toegenomen is met 2%.  Maatregelen die het Offensief Bereikbaarheid*  samen met het bedrijfsleven mogelijk maakt zoals thuiswerken, het stimuleren van alternatieven van de auto en regelingen op het gebied van flexibele werktijden dragen bij aan de vermindering van spitskilometers. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Effect mobiliteitsmanagement aangetoond
Hiermee is de Stadsregio Arnhem Nijmegen de eerste regio waar alle inspanningen voor een betere bereikbaarheid tot zo’n aantoonbaar succes leiden. Uit het onderzoek, uitgevoerd door MuConsult,  blijkt dat tussen 2009 en 2010 het aandeel autokilometers in de spits (tussen 7.00 - 09.00 uur en tussen 16.00-19.00 uur) is gedaald met 3%. Automobilisten zijn bijvoorbeeld vaker buiten de spits gaan reizen. De inzet van werkgevers speelde hierbij een belangrijke rol. Zij maakten het hun werknemers mogelijk thuis te werken, flexibel met werktijden om te gaan en vergoedden (gedeeltelijk) de kosten voor openbaar vervoer. Zo konden veel automobilisten een goed alternatief kiezen en dus uit de spits blijven.

Toename totaal aantal autokilometers
Tegelijkertijd toont het onderzoek ook aan dat het aantal autokilometers van werknemers wat betreft woon-werkverkeer is gegroeid met 2%. Voornaamste oorzaak van deze stijging is een toename van de woon-werkafstanden. De stijging ligt volgens de onderzoekers in lijn met de verkeersintensiteit van snelwegen in de regio (A12, A15, A50 en A73).

'Spitskilometers verder reduceren'
Frank Eggen, projectleider Offensief Bereikbaarheid namens de Stadsregio Arnhem Nijmegen, is tevreden met de resultaten. 'De afgelopen jaren hebben we met het Offensief veel inspanning verricht om mobiliteitsmanagement op de agenda van het bedrijfsleven te krijgen. Dit is een bevestiging dat deze aanpak werkt. We zijn er echter nog niet. Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog veel meer werknemers buiten de spits kunnen gaan reizen. Dit is natuurlijk van groot belang om zo de regio bereikbaar te houden.' In 2010 en 2011 zet het Offensief Bereikbaarheid haar activiteiten voort, onder meer met de campagne '360minuten.nl'. “We gaan in november samen met bedrijven in onze regio aan de slag om het nieuwe werken in hun organisatie in te kunnen voeren. Zo kunnen medewerkers straks bijvoorbeeld nog makkelijker thuiswerken, later beginnen of op andere locaties werken. Ook dat scheelt veel autokilometers”

Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement
Voor het onderzoek is in 2009 een nulmeting onder ruim tweeduizend werknemers uitgevoerd. Vervolgens is in 2010 is een 1-meting onder bijna 3.000 werknemers uitgezet. Dit om de doelstellingen van het Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement te kunnen monitoren. Eén van de doelstellingen van dit convenant is een reductie van tenminste 5% spitskilometers in 2012.

*Over het Offensief Bereikbaarheid
In het Offensief Bereikbaarheid hebben bedrijfsleven en regionale overheden samen afspraken gemaakt om organisaties in de Stadsregio Arnhem Nijmegen bereikbaar te houden. Inmiddels nemen meer dan 77 organisaties deel aan het Offensief Bereikbaarheid.

Het Offensief Bereikbaarheid is in 2008 opgericht door de initiatiefnemers VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, MKB-Midden, Stadsregio Arnhem Nijmegen en Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!