Financieel toezicht voor enkele Gelderse gemeenten

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Province Gelderland

Gedeputeerde Staten hebben besloten de gemeenten Apeldoorn, Beuningen en Millingen aan de Rijn voor 2012 onder preventief financieel toezicht te plaatsen.

Financieel toezicht voor enkele Gelderse gemeenten

De gemeentewet bepaalt dat in principe de provincie achteraf de begrotingen controleert. Deze gemeenten hebben voor de kortere of langere termijn de financiën niet op orde.

De gemeente Millingen aan de Rijn heeft net als in 2011 geen structureel sluitende begroting. Dit geldt ook voor 2012 en verder. De gemeente heeft intussen ook voor 2012 een aanvullende uitkering ex. artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet bij de minister van Binnenlandse Zaken aangevraagd. De procedure voor 2011 loopt nog.

Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft te maken met forse verliezen in de grondexploitatie. In de begroting 2012 en in de meerjarenbegroting 2013-2015 kan de gemeente (nog) onvoldoende ruimte reserveren om die verliezen op een redelijke termijn te dekken.

Beuningen

De gemeente Beuningen heeft door verliezen in grondexploitatie en zandwinning te maken met een negatief eigen vermogen. Voor Beuningen geldt net als voor Apeldoorn dat in de begroting en meerjarenbegroting op dit moment onvoldoende ruimte aanwezig is om het vermogen op een redelijke termijn weer aan te vullen.

Begrotingsscan
Apeldoorn en Beuningen hebben elk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een begrotingsscan aangevraagd. Deze scan wordt in de eerste helft van 2012 uitgevoerd. Er moet uit blijken in hoeverre de begroting mogelijkheden biedt meer geld vrij te maken voor het aanvullen van het negatieve vermogen.

Ontwikkelingen
De overige 53 Gelderse gemeenten vallen onder het repressieve toezicht, de minst belastende vorm van toezicht. De ambtenaren en bestuurders van de provincie Gelderland zijn dit jaar extra alert op de financiële ontwikkelingen bij de gemeenten.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!