Financiële afwikkeling transportcentrum Valburg.

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Transport en Logistiek Nederland

Gemeente Overbetuwe neemt vastgoed van Multimodaal Transport Centrum in eigendom

Financiële afwikkeling transportcentrum Valburg.

De samenwerkende overheden van het Multimodaal Transport Centrum hebben de laatste stappen gezet voor de financiële afwikkeling. Het initiatief voor dit transportcentrum bij Valburg is in 2004 stopgezet. Destijds zijn de investeringskosten gelijk over de partijen verdeeld. Alleen over het verworven vastgoed moesten nog afspraken worden gemaakt. De gemeente Overbetuwe neemt het vastgoed nu in eigendom.

Onroerend goed
De provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe (destijds Elst en Valburg) streefden in 2000 naar een overslagcentrum voor goederen bij Valburg. Na een uitspraak van de Raad van State werd het initiatief in 2004 beëindigd. In 2005 zijn de gemaakte kosten door de deelnemende partijen onderling verrekend. Het onroerend goed dat de MTC-partners eerder hadden verworven op grondgebied van de gemeente Overbetuwe, is in 2005 niet in de verrekening opgenomen. In totaal gaat het om negen panden, een kassencomplex en een klein perceel grond.

Eigendom
Na het stopzetten van de plannen is afgesproken dat Overbetuwe dit vastgoed zou beheren. Daarbij is onderzocht of het vastgoed kon worden ingebracht in de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. In 2008 werd duidelijk dat dit geen optie was, evenmin als andere bestemmingen. De gemeente Overbetuwe krijgt het vastgoed nu volledig in eigendom. Het gecalculeerde verlies op de waarde bedraagt ongeveer 3,3 miljoen euro. De vijf overheidspartners nemen daarvan ieder een gelijk deel voor hun rekening.
Dit doet recht aan de afspraken die zijn gemaakt bij het beëindigen van het MTC-initiatief. De colleges van de provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de betrokken gemeenten hebben ingestemd met de verdeling van de kosten. (SA)

Meer informatie over Transport en Logistiek Nederland Regio Oost:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!