Financiën probleem voor veel ondernemers

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Kamer van Koophandel

Klanten die te laat of niet betalen. Geen krediet of lening kunnen krijgen van de bank. Bijna dertig procent van het Brabantse bedrijfsleven loopt tegen deze en andere financiële problemen aan.

Financiën probleem voor veel ondernemers

Ondernemers in de vervoersector (44,7 procent) en in de bouw (41,9 procent) hebben het vaakst last van financiële beperkingen. In de industrie geeft maar één op de vijf bedrijven aan problemen met financiering te ondervinden. Dat blijkt uit de ConjunctuurEnquête Nederland (COEN) die de Kamer van Koophandel Brabant elk kwartaal houdt.

De meest genoemde problemen zijn 1) toenemende debiteurenrisico’s (12,0 procent) en 2) het verkrijgen van bancaire kredieten of leningen (11,5 procent). Vooral bedrijven in de groothandel noemen relatief vaak (22,7 procent) het groeiende debiteurenrisico als probleem. Vooral bouwbedrijven (27,9 procent) hebben moeite om een lening te krijgen van de bank.

Bedrijven worden vooral gehinderd in het doen van investeringen (11,1 procent in het totale bedrijfsleven). Voor de landbouw en vervoersector lopen deze percentages op tot respectievelijk 24,2 en 22,8 procent. De krappere financiële situatie heeft ook gevolgen voor de productie en/of reguliere exploitatie. Van dit probleem hebben bedrijven in de bouwnijverheid (18,6 procent) en in de landbouw (10,1 procent) bovengemiddeld veel last.

Bedrijven antwoorden met kostenreducties en felle (prijs)concurrentie

Bedrijven reageren op deze lastiger geworden financiële positie vooral door kosten te reduceren (29,9 procent) en door intensievere prijsconcurrentie en/of marketing (21,5 procent). Met name bouwondernemingen (37,3 procent) en transportbedrijven (35,4 procent) focussen op kostenbeperking. Intensievere concurrentie op prijzen gebeurt vooral in de bouw (30,9 procent) en detailhandel (26,4 procent).

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!