Fiscaal voordeel op WKO, duurzame energie en bodemsaneringstechnieken

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: AgentschapNL

Laat u informeren over de mogelijkheden van de EIA (Energie-Investeringsaftrek), de MIA (Milieu-Investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieuinvesteringen).

Fiscaal voordeel op WKO, duurzame energie en bodemsaneringstechnieken

Is uw bedrijf werkzaam op het terrein van in-situ bodemsanering of projectontwikkeling? En investeert u in-situ bodemsaneringssystemen of energiebesparende technieken in de bodem zoals warmte- of koudeopslag (WKO)? Laat u zich dan informeren over de mogelijkheden van de EIA (Energie-Investeringsaftrek), de MIA (Milieu-Investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieuinvesteringen). Want wellicht kunt u profiteren van extra belastingvoordeel.

De EIA biedt fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in warmte- of koudeopslag (WKO), aardwarmtewinning, grondwarmtewisselaars of warmtepompen. Ook voor andere vormen van duurzame energie (zon, wind en bio-energie) kan fiscaal voordeel worden verkregen via EIA.

De MIA en Vamil bieden fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in bepaalde in-situ bodemsaneringstechnieken, bodemsanering in combinatie met duurzame energievoorzieningen of in combinatie met WKO. Bovendien bieden MIA en Vamil fiscaal voordeel voor investeringen in technieken waarmee saneringswater nuttig wordt gebruikt in processen, bijvoorbeeld als proceswater.

Na het sluiten van een wederzijdse koopovereenkomst heeft het bedrijf drie maanden de tijd om EIA, MIA of Vamil aan te vragen. Dat kan digitaal bij het eLoket van Agentschap NL.

lees verder>>

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!