Flood Aware van start

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Zeeland

Europese subsidie toegekend aan het Zeeuws Overstromingsproject.

Flood Aware van start

De Provincie Zeeland kan als lead partner samen met de Veiligheidsregio Zeeland, het Watersnoodmuseum en partners uit Vlaanderen en Engeland van start met het project Flood Aware. Het INTERREG IVa 2 Zeeën programma heeft de provincie voor dit project een bedrag van 199.818 euro subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling toegekend. Flood Aware richt zich op betere risicocommunicatie over overstromingen.

Informatiecentrum kustoverstromingen
Zeeland is goed beschermd tegen overstromingen. Ondanks alle maatregelen kan een overstroming niet worden uitgesloten. Goed voorbereid zijn kan schade en slachtoffers voorkomen. Het project Flood Aware wil inwoners en bedrijven meer bewust maken van overstromingsrisico's en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. In het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk wordt daarom een publieksinformatiecentrum ingericht. Daarnaast wordt informatie voor specifiek doelgroepen digitaal beschikbaar gemaakt.

In het project worden nieuwe methodes ontwikkeld en getest om overstromingsbewustzijn te vergroten en om mensen te motiveren voorbereidingen te treffen. Zeeland richt zich hierbij specifiek op het Midden en Kleinbedrijf. Een van die methodes is het ontwikkelen van 3D-overstromingsanimaties. Deze laten op lokaal niveau zien waar en hoe hoog het water kan komen bij een overstroming.

Achtergrondinformatie
Flood Aware start op 1 juni 2011 en eindigt in februari 2013 en sluit aan op de herdenking van 60 jaar Watersnoodramp. Provincie Zeeland is lead partner en werkt naast het Watersnoodmuseum en de Veiligheidsregio Zeeland samen met de BZW (NL), Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) - afdeling Kust (B) en Somerset County Council (UK).

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!