Food Agenda Zeeland zet in op toekomstbestendige foodsector

  • Agrofood & Biobased

Landbouw en visserij zijn onlosmakelijk verbonden met Zeeland. De provincie vormt de grootste akkerbouwprovincie van Nederland en één van de belangrijkste centra voor de handel in vis en schaal- en schelpdieren in Europa.

Food Agenda Zeeland zet in op toekomstbestendige foodsector

Foto: Gedeputeerde agro en food Jo-Annes de Bat

De foodsector, de hele keten van landbouw- en visserij bedrijven tezamen, is goed voor maar liefst 15% van de werkgelegenheid in Zeeland. Zeeuwse producten worden duurzaam geproduceerd en over de hele wereld geëxporteerd. De culinaire topproducten zijn voor honderdduizenden toeristen die de provincie jaarlijks bezoeken een goede reden om dat te doen.

Food Agenda Zeeland

Binnen het Zeeuwse foodcluster werken het bedrijfsleven, de regionale overheden en de kennisinstellingen intensief samen om bedreigingen het hoofd te bieden en kansen te benutten. Gezamenlijk zorgen zij er voor dat Zeeland zijn positie als belangrijke voedselproducent, -verwerker en –distributeur behoudt en uitbreidt. In de Food Agenda Zeeland staat hoe de Provincie Zeeland daar een bijdrage aan levert. De Provincie zet zich in voor de sector door te ondersteunen, stimuleren en informeren.

Klimaat en wereldbevolking

Gedeputeerde agro en food Jo-Annes de Bat: “Het klimaat is aan het veranderen en dat merken we in de akkerbouw. In het voorjaar manifesteerden stortbuien zich in zuidwest Nederland. Deze extreme wateroverlast zorgde ervoor dat gewassen opnieuw gezaaid en gepoot moesten worden. Daarna werd het droog en hadden we meerdere temperatuurrecords te verwerken. Naast het klimaat stelt ook de groeiende wereldbevolking ons voor uitdagingen. Is er straks voldoende te eten voor iedereen? Is er voldoende ruimte om dat eten te verbouwen? De landbouwsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de mondiale (klimaat)doelstellingen.”

In dat kader zet de Provincie met de sector bijvoorbeeld in op CO2 opslag, energiebesparing en –opwekking. Verder biedt de teelt van zeewier veel perspectief. Het is een bron van eiwitten en prima vleesvervanger. Er zijn in Zeeland al twee bedrijven op commerciële basis actief. De Provincie steunt de verdere ontwikkeling van de sector.

Landbouw in Zeeland

Een toekomstbestendige visserijsector

Jo-Annes de Bat: “Ook de visserijsector krijgt klappen te verwerken. Hoe gaan we de Oesterborder te lijf? Hoe houden we de pulsvisserij mogelijk? De Provincie zet hiervoor in op lobby bij het Rijk en Europa, maar ook voor verzachting van de gevolgen die de invoering van de aanlandplicht met zich meebrengt. Ook de belangen van de visserij bij de Brexit-onderhandelingen staat hoog op de agenda.”

''Daarnaast werkt het provinciaal bestuur met de Visserijtop Zuidwest Nederland aan een toekomstbestendige visserijsector. In het kader van de Stuurgroep Visserij Initiatief Zeeland zoeken wij met onze partners naar mogelijkheden om de economische structuur van het Zeeuwse visserijbedrijfsleven verder te versterken. Ook gaan we onderzoek uitvoeren naar de draagkracht van de Deltawateren. Dat is van belang voor de natuur, de (sport)visserij en de schelpdiersector.''

Kennis en onderzoek

Naast de inzet en innovatiekracht van Zeeuwse ondernemers is ook kennis een belangrijke factor om uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, het hoofd te bieden. Zo onderzoekt de Provincie kansen van ‘nieuwe’ voedselgewassen voor Zeeland, zoals quinoa, soja en zoete aardappel. In het project climate economy wordt daarnaast geïnventariseerd welke kansen er bij ondernemers liggen voor energiebesparing en opwekking. In Zeeland werkt de foodsector dan ook intensief samen met de hier gevestigde Wageningen Marine Research, het Koninklijk Nederlands Instituut der Zee en HZ Delta Academy.

Meer informatie over Provincie Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!