Foodbedrijven verlangen overheidsvisie op duurzaamheid

Bedrijven in de Nederlandse levensmiddelenketen verwachten van de overheid een ambitieuze en langdurig consistente visie op duurzaamheid, zo blijkt uit onderzoek van Schuttelaar & Partners.

Foodbedrijven verlangen overheidsvisie op duurzaamheid
Tevens rekenen bedrijven op een actieve en stimulerende rol van de overheid bijvoorbeeld via het meefinancieren van duurzaamheidinnovaties, het complimenteren van bedrijven met hun duurzaamheidresultaten en het opstellen van maatregelen om verduurzaming te versnellen.

De bedrijven geven aan waardering te hebben voor de agenderende rol van consumenten en NGO's en de manier waarop zij met acties en campagnes bijdragen aan verduurzaming, ondanks het feit dat dit voor hen niet altijd makkelijk is. De belangrijkste duurzaamheidthema's waar de bedrijven zich mee bezig houden zijn ketentransparantie, arbeidomstandigheden bij toeleveranciers, dierenwelzijn, gezondheid van de producten en reductie van de CO2-emissie.

Onderdeel van 'Food in Progress'

In het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving, zijn duurzaamheidkoplopers uit de Nederlandse levensmiddelenketen ondervraagd over hun duurzaamheidinitiatieven en wat zij van de overheid verwachten om duurzaamheid verder te stimuleren. De ondervraagde vertegenwoordigers van bedrijven zijn afkomstig uit de hele keten; de primaire sector, levensmiddelenbedrijven, foodservice, foodretail en logistieke partners. Het onderzoek maakt deel uit van 'Food in Progress', een strategisch onderzoeksprogramma van het Planbureau voor de Leefomgeving naar de verduurzaming van het voedselsysteem.

De resultaten van het onderzoek van Schuttelaar & Partners staan in het rapport Verduurzaming in de Nederlandse levensmiddelenketen.

Meer informatie over Regio Foodvalley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!