Foodpark Veghel ondersteund door de 5-Sterrenregio

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: 5 Sterrenregio

Food zit in het DNA van Veghel. Van oudsher is de productie en distributie van voedsel en voedingsmiddelen al nauw verbonden met dit deel van de regio. Veghel is Foodstad. Geen wonder dat deze kwaliteit wordt verweven in de ontwikkeling van de gemeente. Een nieuw bedrijventerrein voor de foodsector in Veghel is een van de belangrijkste onderdelen hiervan. In Veghel moet een Foodpark komen als een van de vijf Toplocaties van Noordoost-Brabant.

Foodpark Veghel ondersteund door de 5-Sterrenregio

De eerste opzet van deze plannen krijgt daarom de sterke steun van de 5-sterrenregio. De positionering van het Foodpark Veghel als toplocatie in Food is belangrijk bij de verdere invulling van de plannen. “Het bedrijventerrein moet een duidelijke toegevoegde waarde krijgen, voor de regio maar ook landelijk. De regering heeft immers ook aangegeven dat Food nationaal tot een van de topsectoren wordt benoemd”, vertelt Jan van Burgsteden, wethouder van de gemeente Veghel. Hij geeft aan dat dit signaal eveneens vanuit uit sector klinkt.

Concept
“Er wordt bijvoorbeeld nadrukkelijk gekeken naar de manier en de behoefte om een stuk innovatie of onderwijs toe te voegen”, vervolgt hij. “Hoe kun je dat integreren? Verder is het creëren van voldoende arbeidspotentieel een belangrijk element. En bovendien kijken we hoe je binnen en buiten de regio samenwerkingsverbanden op gang kunt krijgen.” Hij benadrukt dat het project dus duidelijk verder gaat dan alleen het opzetten van een bedrijventerrein. “Op dit moment zitten we in de fase van conceptontwikkeling, waarbij we de nodige externe deskundigheid maar vooral ook de deskundigheid en de betrokkenheid van het regionale bedrijfsleven inschakelen. Hiervoor hebben we al een eerste kleinere bijeenkomst gehad en eind september volgt een brede inspiratiesessie.” Zo worden, samen met de ondernemers, Veghel als foodstad en Foodpark Veghel op de kaart gezet.

Tijdspad
Een ander concreet doel bij de opzet van het Foodpark Veghel is het afronden van het bestemmingsplan. “In principe willen we dat eind 2012 voor elkaar hebben, maar we weten dat dat heel erg ambitieus is. Het blijft echter wel ons streven”, aldus Van Burgsteden.
Hij vertelt dat er in dat kader gestart is met de opzet van een nieuwe startnotitie voor de nieuwe Milieu Effect Rapportage, een belangrijke stap richting bestemmingsplan. “Die moet eind van dit jaar in procedure worden gebracht. Als je inzicht hebt in de milieueffecten en in het gekozen concept kun je een en ander echt gaan verwerken in een bestemmingsplan. Dan krijgen de contouren pas echt goed vorm.” Het streven van de gemeente is om vanaf 2014 gronden in het gebied te kunnen uitgeven.

Meer informatie over de inhoud van dit persbericht krijgt u bij Susanne Verel van de 5-sterrenregio: (073) 613 29 96 of info@5-sterrenregio.nl

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!