Forse financiële impuls voor innovatie in de zorg

  • Farma & Zorg
  • Bron: Provincie Gelderland

De provincies Gelderland, Overijssel en Brabant willen financieel bijdragen aan het stimuleringsprogramma RedMedtech Ventures (RMTV).

Forse financiële impuls voor innovatie in de zorg

Het programma moet bijdragen aan de werkgelegenheid en aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in de zorgsector.

Netwerkorganisatie Health Valley is als leadpartner bij het programma betrokken. De totale kosten voor het project bedragen € 7.458.294. Resultaten die het RMTV-programma moet opleveren zijn onder andere 45 tot 90 arbeidsplaatsen, ondersteuning van 300 potentiële technostarters en 60 MKB-ondernemingen en 30 tot 60 start ups.

Concentratie

Gelderland draagt drie miljoen euro bij aan het project. De beide andere provincies elk 1,5 miljoen euro. Gelderland neemt een groter deel van de subsidie voor haar rekening omdat een belangrijke concentratie van economische activiteiten in de healthsector rondom Nijmegen is geconcentreerd met onder andere de Radboud Universiteit en het UMC St Radboud. De provincies Overijssel en Brabant moeten dit najaar nog een besluit over de subsidieaanvraag nemen, Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben dat inmiddels gedaan.

Topsectoren

In het Gelderse prioritair programma Topsectoren en Innovaties is de healthsector één van de drie topsectoren. Doel van het prioritaire programma is de Gelderse economie nog toekomstbestendiger en internationaal concurrerender te maken mede dankzij het vergroten van innovatiekracht in de healthsector. Een belangrijk middel om dat te bereiken is versnelling van het innovatieproces binnen deze markt. Innovaties kennen echter een lange doorlooptijd en hoge ontwikkelkosten die remmend werken op het gewenste innovatieproces. De looptijd van het project is vier jaar, met een uitloop naar zes jaar.

RedMedtech Ventures

Het project RedMedtech Ventures bestaat uit een aantal kernactiviteiten zoals een studieprogramma voor studenten om ze voor te bereiden op een internationale carrière in de Life Science & Health sector en een programma gericht op medewerkers van zorginstellingen om ze bewuster te maken van de noodzaak van vernieuwing in de gezondheidszorg en de marktkansen die er kunnen liggen. Daarnaast zullen minimaal zeshonderd nieuwe ideeën op hun technologische en economische haalbaarheid worden getoetst.

Fonds

Ook wordt met het projectgeld een fonds opgericht, het RedMedtech Discovery Fund, om financieel bij te dragen aan het voorbereiden van de bedrijfsvoering en haalbaarheidsstudies van initiatiefnemers en het beschermen van intellectueel eigendomsrecht (IP). Bovendien moet het fonds extra investeringen van bedrijven en andere investeerders aantrekken ter grootte van één tot twee miljoen euro.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!