Forse stijging aantal bv's sinds nieuwe wet

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Kamer van Koophandel

Het nieuwe bv-recht dat vorig jaar in oktober werd ingevoerd, heeft ertoe geleid dat meer en meer ondernemers voor de bv rechtsvorm kiezen.

Forse stijging aantal bv's sinds nieuwe wet

Toename niet op conto van startende ondernemers

Sinds de invoering van het nieuwe bv-recht per 1 oktober 2012 is er een significante stijging zichtbaar van het aantal nieuwe inschrijvingen met de rechtsvorm bv. In de periode oktober 2012 tot en met mei 2013 werden 45.319  bv’s ingeschreven in het Handelsregister, dat is 46% meer dan over dezelfde periode een jaar eerder. Uit de cijfers blijkt overigens niet dat er sinds de invoering van de wet meer starters kiezen voor de rechtsvorm bv. Dit blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

Beheeractiviteiten

De stijging kan vooral worden toegeschreven aan bv’s met zogenaamde ‘beheeractiviteiten’ en slechts in beperkte mate door inschrijvingen van  ondernemingsactiviteiten in de meer traditionele zin van het woord.  Bv’s met de activiteit ‘financiële holding’ en ‘beleggingsinstelling’ steken er met kop en schouder boven uit. Deze laten vanaf oktober 2012 zelfs meer dan een verdubbeling zien.  Onder die laatste vallen bijvoorbeeld ook stamrecht en pensioen bv’s. Mogelijk worden er vanwege de economische situatie (ontslagvergoedingen) meer stamrecht-bv’s opgericht.

Doel wet

Het doel van de wet was om de rechtsvorm bv aantrekkelijker en voor meer ondernemers bereikbaar te maken. Nu bijna een jaar later, blijkt dat nog niet veel meer (startende) ondernemers voor de rechtsvorm bv kiezen. Ook in het aantal ‘voortzettingen’ (zoals eenmanszaken die worden omzet in een bv) zijn geen grote wijzigingen zichtbaar.

Starten en rechtsvormen

De rechtsvormen eenmanszaak en vof bieden de meeste (startende) ondernemers meer fiscaal voordeel. Dat kan komende jaren anders worden. Het Kabinet heeft plannen om het fiscaal voordeel van eenmanszaken en vof ’s  (waaronder de ondernemersaftrek) te beperken.

KvK Startersdag

De Startersdag vindt plaats op zaterdag  2 november op 16 locaties in het land. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kunnen startende ondernemers onder meer een informatiemarkt bezoeken en zich laten voorlichten over verschillende rechtsvormen. Ook worden er diverse presentaties gegeven over onder andere financiën, marketing en social media, en is gelegenheid om te netwerken. De toegang voor de Startersdag is gratis. Op de website van de kamer van Koophandel staat alle informatie over het programma en de locaties en kunnen belangstellenden zich aanmelden.

Meer informatie

Bekijk meer informatie over het nieuwe bv-recht.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!