Forse subsidie SZW voor Regionaal sectorplan Helmond-de Peel

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: SRE

De Arbeidsmarktregio Helmond-de Peel kan rekenen op een bijdrage van bijna 1,5 miljoen euro van het ministerie van SZW voor de uitvoering van het sectorplan.

Forse subsidie SZW voor Regionaal sectorplan Helmond-de Peel

De bijdrage komt uit de Regeling Cofinanciering Sectorplannen, die het ministerie in het leven heeft geroepen naar aanleiding van het sociaal akkoord uit 2013, waarin het Kabinet en de sociale partners afspraken hebben gemaakt om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Het sectorplan Helmond-de Peel bevat een samenhangend pakket van concrete initiatieven om knelpunten in de regio aan te pakken. De initiatieven zijn met name gericht op het creëren van kansen voor jongeren om in een bedrijf te leren werken en op de instroom, doorstroom en scholing van personeel.

Arbeidsmarktregio Helmond-de Peel

De arbeidsmarktregio Helmond-de Peel is één van de twee arbeidsmarktregio’s binnen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). De regio kent – net zoals iedere arbeidsmarktregio – specifieke uitdagingen, waarvoor oplossingen op maat gezocht moeten worden. In nauwe samenwerking met het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RAP) heeft de arbeidsmarktregio daarom een sectorplan opgesteld, waarin aandacht is voor de knelpunten in de regio en de oplossingsmogelijkheden die het aanwezige bedrijfsleven daarvoor biedt.

Het SRE treedt daarbij als aanvrager op. RAP-voorzitter en wethouder van de gemeente Helmond Yvonne van Mierlo: “In de regio Helmond-de Peel werken gemeenten, Atlant, UWV en werkgevers constructief samen; het sectorplan is een goed voorbeeld daarvan. Samen werken aan werk: ik ben ervan overtuigd dat dat dé manier is om onze arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.”

Doelstellingen sectorplan

Het doel van het sectorplan is helder: eind 2015 moeten 250 BBL-trajecten, 200 startersbeurzen, 40 trajecten voor begeleiding van werk naar werk en loopbaanoriëntatie en 200 scholingsvouchers gerealiseerd zijn. Een deel van de maatregelen is specifiek bedoeld voor jongeren: de  BBL-trajecten (leerwerktrajecten) en de Startersbeurs geven jongeren de kans om ervaring op te doen op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er maatregelen om de in- en doorstroom van personeel te bevorderen: zo kan een medewerkers met een mobiliteitsvoucher begeleiding krijgen bij het vinden van ander werk of een bijdrage in de kosten van scholing.

Werkgevers kunnen begeleiding krijgen bij het herontwerpen van bedrijfs- en productieprocessen, waardoor andere banen ontstaan voor specifieke medewerkers, door taken uit verschillende andere functies samen te brengen tot één takenpakket (het zogenaamde ‘jobcarving’). De totale begroting van het sectorplan bedraagt 7,6 miljoen euro. De uitvoering van het sectorplan wordt belegd bij het regionale werkbedrijf dat wordt opgericht in het kader van de Participatiewet, in nauw overleg met alle regionale samenwerkende partijen.

Meer informatie over Metropoolregio Eindhoven:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!