Forse subsidie SZW voor regionaal sectorplan Midden-Brabant

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Midpoint Brabant

Regionaal sectorplan Hart van Brabant kan rekenen op een bijdrage van ruim 1.360.000 euro van het ministerie van SZW voor de uitvoering van het sectorplan.

Forse subsidie SZW voor regionaal sectorplan Midden-Brabant

Het sectorplan Hart van Brabant voorziet in het in kaart brengen, begeleiding en bemiddeling naar een nieuwe baan en omscholing van 800 mensen. Een deel van de 800 mensen zouden zonder de subsidie ook (nieuw) werk hebben gevonden. Voor het andere deel draagt de subsidie eraan bij dat mensen eerder en beter begeleid/geschoold aan het werk komen. Verder draagt het in groeisectoren bij aan eerder beschikbaar hebben van goed gekwalificeerd personeel voor werkgevers.

Regeling Cofinanciering Sectorplannen

De bijdrage komt uit de Regeling Cofinanciering Sectorplannen, die het ministerie in het leven heeft geroepen naar aanleiding van het sociaal akkoord uit 2013, waarin het Kabinet en de sociale partners afspraken hebben gemaakt om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.

Mobiliteitscentrum

Erik de Ridder, wethouder Economie en Werk & Inkomen van Tilburg: "Deze subsidie zie ik als een compliment voor de inspanningen in onze regio. Het betekent extra banen en meer kansen voor inwoners van onze regio. De gezamenlijke gemeenten in de regio Hart van Brabant maken zich hard voor de ontwikkeling van een mobiliteitscentrum. Deze subsidie maakt de komst van dat centrum mogelijk."

Bas Kapitein, directeur Beleid & Strategie van Midpoint Brabant (en aanvrager van deze subsidie namens de organisaties die samen de multihelix vormen in Midden-Brabant), is zeer verheugd met de toekenning van deze subsidie: “Het maakt mogelijk dat we in de regio Midden-Brabant 800 mensen van werk naar werk of van uitkering naar werk kunnen helpen in de sectoren logistiek, leisure, zorg en techniek."

Meer informatie over Midpoint Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!