FruitDelta Regio Rivierenland neemt ‘Groeiagenda VNO-NCW Rivierenland’ in ontvangst

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW Midden

Tijdens de slotbijeenkomst van VNO-NCW Rivierenland op 29 juni jongstleden bij Eiland van Maurik nam Huug Derksen, secretaris-directeur van Regio Rivierenland, de ambitiekaart ‘Groeiagenda VNO-NCW Rivierenland’ in ontvangst.

FruitDelta Regio Rivierenland neemt ‘Groeiagenda VNO-NCW Rivierenland’ in ontvangst

“Om de economische vitaliteit te behouden en te versterken zet VNO-NCW Rivierenland zich in om economische knelpunten op te lossen en economische groei te realiseren. Dit hebben we vormgegeven in de kaart die in één oogopslag laat zien waar verbeteringen nodig zijn om de economie en werkgelegenheid in de regio te laten groeien, maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking vormen hierbij de basis. Hiermee willen we bewerkstelligen dat ondernemerschap in Rivierenlandverder wordt gestimuleerd en gewaardeerd,“ aldus Hans van Zuijdam, voorzitter VNO-NCW Rivierenland. 

Groeiagenda

Met de ‘Groeiagenda’ bouwt regio Rivierenland aan een goede fysieke bereikbaarheid van de regio zoals de A15 en de Rijnbrug bij Kesteren en aan goed onderwijs dat aansluit bij de -toekomstige- arbeidsmarkt. Daarnaast staan er zaken als ‘branding van Rivierenland’, ‘bevorderen Gezonde Werkvloeren’ en ‘zichtbaar maken innovatiekracht en verduurzamen bedrijfsterreinen’ op de kaart.

VNO-NCW Rivierenland

VNO-NCW Rivierenland maakt deel uit van het samenwerkingsverband FruitDelta Regio Rivierenland waarin overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers (de 5 O’s) zich inzetten voor ambities, opgaven en projecten die de drie economische speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek en Recreatie en Toerisme in de regio een boost gaan geven.

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!