Garantieregeling kredieten is goed voor economische groei

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: VNO-NCW

Financiering van het bedrijfsleven is voor de herstellende economie cruciaal. VNO-NCW, MKB-Nederland en de NVB roepen de ministers van Economische Zaken en Financiën op om de garantieregelingen voor kredietverstrekking van banken aan ondernemers ook het komende jaar in de begroting op te nemen.

Garantieregeling kredieten is goed voor economische groei

Met verlenging van de succesvolle GO-regeling (Garantie Ondernemingsfinanciering) zal de kredietverlening van banken aan bedrijven ook in 2011 worden ondersteund, wat goed is voor de groei van de economie. Uit de cijfers en uit contacten met ondernemers en banken blijkt dat de regelingen een wezenlijke rol spelen bij het op gang houden van de kredietverlening. Voor banken en ondernemers is spoedige duidelijkheid over het voortzetten van de regeling van belang, onder meer omdat in de bancaire markt een zekere mate van onzekerheid heerst over verschillende aangekondigde maatregelen, zoals een bankbelasting, herziening depositogarantiestelsel en Basel III.

De GO-regeling biedt banken de mogelijkheid om nieuwe bankleningen te verstrekken en/of bankgaranties af te geven met een garantie van vijftig procent door de overheid. Het minimum van een GO verstrekking bedraagt 1,5 miljoen euro, per onderneming kan maximaal 150 miljoen euro aan leningen en/of bankgarantiefaciliteiten onder de GO uitstaan.

De regeling is bestemd voor ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en met voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven. Met bankleningen en bankgarantiefaciliteiten van minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 150 miljoen euro is de regeling gericht op grote en middelgrote ondernemingen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!