GCS-subsidie beschikbaar

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: NV BOM

In de Euregio Maas-Rijn kunnen bedrijven een beroep doen op het fonds Grensoverschrijdende Cluster Stimulering (GCS), om samen met collega’s aan de andere zijde van de grens concrete nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Binnen dat fonds is ruim € 4,7 miljoen aan subsidiemiddelen ter beschikking.

GCS-subsidie beschikbaar

Directere betrokkenheid MKB  en grotere marktsturing

Binnen de Euregio Maas-Rijn (EMR) bestaat een lange traditie om, met Europese middelen, innovatie te stimuleren. Het zwaartepunt lag daarbij vooral op netwerkvorming en het faciliteren en aanjagen van innovatie. Bedrijven waren slechts indirect betrokken. Daarnaast is het niet afgestemd zijn van de nationale stimuleringsinstrumenten een beperking bij grensoverschrijdende innovatieprojecten in de EMR.

In principe steunt elk land alleen de “eigen bedrijven”. Het Nederlandse Ministerie EL&I en de Zuidelijke provincies hebben sterk aangedrongen op een directere betrokkenheid van het MKB en een grotere marktsturing. Het resultaat hiervan is het fonds GCS. In dit fonds gelden dezelfde stimuleringsvoorwaarden, voor alle MKB-ers uit de Euregio Maas-Rijn.
De financiers van GCS zijn vooral de EU (41%) en het Ministerie EL&I (36%). De regio’s dragen zelf ook bij. De uitvoering ligt in handen van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen in de EMR en het secretariaat van de Euregio Maas-Rijn. Voor Brabant is de uitvoerende partij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Waar moet uw project aan voldoen?

Als minimale eis voor deelname aan het fonds geldt dat twee MKB-ers aan weerzijde van de grens betrokken zijn. Grote bedrijven en kennisinstellingen kunnen aansluiten. Partijen kunnen een aanvraag indienen, die beoordeeld wordt door een externe internationale deskundigencommissie. Beoordelingscriteria daarbij zijn: mate van technologie, innovatie, marktperspectieven, internationale samenwerking en eigen bijdrage in de financiering. Uiteindelijk zal de Euregio Maas-Rijn de goedgekeurde voorstellen vaststellen. De subsidie per goedgekeurd voorstel kan variëren van € 100.000 tot € 250.000. De voorstellen dienen vooral gericht te zijn op technologie thema’s zoals die binnen de EMR gestimuleerd worden (bijvoorbeeld: medische technologie, biotechnologie, chemie, biomaterialen, energie).

Voor meer informatie kunt u terecht bij  Pieter Meuwissen van de BOM www.bom.nl

of de GCS-website: www.gcs-innovation.eu/

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!