Gebiedsversterking door aanpak Oostelijke Langstraat

Door investering in de fystieke kwaliteit van de Oostelijke Langstraat (langs de A59) gaat de regio er fors op vooruit in infrastructuur, natuur, water en leefbaarheid. Door partijen, uit de sectoren overheid, land- en tuinbouw, bedrijfsleven, natuur en andere maatschappelijke sectoren wordt dit mogelijk gemaakt.

Gebiedsversterking door aanpak Oostelijke Langstraat

Gebiedsversterking

Met de toegezegde € 67 miljoen is driekwart van het benodigde budget rond. De partijen doen een appel aan het rijk om te participeren door op stapel staande middelen voor beheer en onderhoud van rijkswegen op een slimme en creatieve manier aan te wenden. In deze gebiedsversterking participeren 20 partijen uit de sectoren overheid, land- en tuinbouw, bedrijfsleven, natuur en andere maatschappelijke sectoren. De overheden hebben de toezegging gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten en gemeenteraden.

Vrijwillige hogere OZB bedrijfsleven

De bedrijvenplatformen van Waalwijk en Heusden vinden de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid. Op hun verzoek draagt het bedrijfsleven in die gemeentes via een vrijwillige verhoging van de OZB € 15 miljoen bij aan de investeringen. In de plannen sluit de A59 beter aan op het onderliggende wegennetwerk.

Projecten voor verkeer en natuur

De Oostelijke Langstraat bestaat uit een groot aantal projecten die de Oost-West-verkeersdoorstroming over en Noord-Zuid-natuurverbindingen onder de A59 bevorderen. Door volwaardige knooppunten te realiseren bij Drunen-West en 's-Hertogenbosch-West kunnen 4 afritten gesloten worden. Hierdoor wordt regionaal verkeer van de snelweg geweerd en verdwijnen enkele zeer korte toeritten.

Verder zullen 2 ecopassages bij Waalwijk en Vlijmen de natuur ten noorden en ten zuiden van de A59 met elkaar verbinden. Zo ontstaat door een verlenging van de A59-brug over het Drongelens kanaal een 25 meter brede ecologische onderdoorgang die het rivierengebied van de Maas verbindt met het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Het Waterschap Aa en Maas realiseert een waterberging om extreem hoge waterstanden bij 's-Hertogenbosch op te kunnen vangen.

De partijen die bij de integrale aanpak van de Oostelijke Langstraat een actieve rol spelen zijn de provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Heusden en Waalwijk, ZLTO afdeling Oostelijke Langstraat, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, MKB Heusden, Bedrijvenplatform Waalwijk, Kamer van Koophandel Brabant, Recron Brabant, Eigen Vervoerders Organisatie (EVO), Transport en Logistiek Nederland (TLN), Brabants Particulier Grondbezit, Fietsersbond de Langstraat, Heusdens Bedrijvenplatform en Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!