home » nieuws » Bouw »

Gebouwen ontwerpen voor langdurig gebruik

  • Bouw
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn samen met een aantal brancheorganisaties en de overheid een project gestart dat tot doel heeft gebouwen een tweede of zelfs derde leven te geven.

Gebouwen ontwerpen voor langdurig gebruik

Het is de bedoeling om in het najaar hiervoor richtlijnen op te stellen. Daarvoor zullen bouwbedrijven en andere deskundigen worden geraadpleegd.

Het ontbreekt aan een goede, breed gedragen methode om verduurzaming van gebouwen ook mogelijk te maken. In de ontwerpfase zou bijvoorbeeld al nagedacht moeten worden over manieren om een gebouw langduriger te gebruiken. Het zou makkelijker aan te passen moet zijn aan de wensen van de tijd of aan de wensen van een nieuwe gebruiker.

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW leidt verduurzaming van gebouwen bovendien tot innovatie en draagt innovatie bij aan het herstel van de bouwsector.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!