Gebruik beveiligingscamera's gebonden aan strenge regels

Het inzetten van camerabeveiliging, met als doel bescherming van eigendommen tegen criminaliteit, wordt steeds vaker toegepast. Het gebruik hiervan is echter aan strenge regels gebonden.

Gebruik beveiligingscamera's gebonden aan strenge regels

Steeds meer ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties kiezen ervoor om camerabeveiliging toe te passen. Op die manier kun je wellicht diefstal of inbraak voorkomen. Maar net zo belangrijk is, dat als er toch wordt ingebroken je beelden hebt waarop de criminelen te zien zijn. Soms wordt ervoor gekozen de camera's zodanig op te stellen dat ook de openbare weg in beeld wordt gebracht. Maar pas op! Het gebruik van camera's op deze manier is aan strenge regels gebonden.

Steeds vaker komt het voor dat ondernemersverenigingen of parkmangementorganisaties vormen van camerabeveiliging op hun bedrijventerreinen willen toepassen, met als doel bescherming van hun eigendommen tegen criminaliteit. Let op! Het gaat hierbij dus niet om cameratoezicht ter handhaving van openbare orde problematiek, maar om een aanvulling op de beveiliging van de particuliere ondernemingen.

Als er wordt gekozen voor een beveiligingsmodel, waarbij de camera's expliciet de openbare weg in beeld brengen (zgn hybride model), dan hebben de ondernemers de regie. Maar de burgemeester blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de openbare weg. Zeker als de gemeente ook wegbeheerder is. Daarnaast heeft de politie de operationele regie. Bovendien valt deze vorm van cameratoezicht onder de Wet Bescherming

Persoonsgegevens.

U mag dus niet zomaar camera's plaatsen. U moet daarvoor toestemming hebben. Bij de aanvraag zal duidelijk gemaakt moeten worden dat het belang van deze vorm van beveiliging opweegt tegen de inbreuk op de privacy van burgers. Het is daarom goed om eerst te kijken of een aanvraag kans van slagen heeft voordat u dure apparatuur aanschaft. In principe is het nee tenzij.... De volgende punten worden door gemeente, politie en OM gebruikt voor het opstellen van een criminaliteitsanalyse voor het bedrijventerrein.

  • Is er sprake van een veiligheidsprobleem op het bedrijventerrein of voelen mensen zich onveilig en wordt dit ook ondersteund door de cijfers.
  • Is het cameratoezicht noodzakelijk en prevaleert het bedrijfsbelang boven het privacy belang.
  • Is het cameratoezicht een effectieve maatregel, die het minst inbreuk maakt op de privacy van burgers
  • Maakt het cameratoezicht deel uit van een pakket van maatregelen binnen een Veilig Ondernemingstraject. (totaal pakket van maatregelen)
  • Wordt er op het betreffende bedrijventerrein gewoond
  • Gedurende welke tijden zal daadwerkelijk worden uitgekeken.
  • Zal er gebruik gemaakt worden van zgn 'slimme' technologie in de camera's (denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch herkennen van kentekens).
  • Betreft het een afgelegen bedrijventerrein
  • Is er sprake van doorgaande of doodlopende wegen

Als de gemeente in samenspraak met het openbaar ministerie en de politie tot de conclusie komt dat de noodzaak tot hybride camerabeveiliging aanwezig is, kan de aanvraag prodedure gestart worden, waarbij de criminaliteitsanalyse als bijlage wordt toegevoegd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!