Gebruik kredietregelingen mkb sterk toegenomen

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Agentschapnl.nl

Dit jaar hebben de eerste helft van het jaar meer mkb-bedrijven gebruik gemaakt van de BMKB (Besluit borgstelling MKB Kredieten).

Gebruik kredietregelingen mkb sterk toegenomen

Gedurende de eerste helft van dit jaar hebben aanzienlijk meer mkb-bedrijven gebruik gemaakt van de garantieregeling voor kredieten, de BMKB (Besluit Borgstelling MKB Kredieten).

De regeling geeft (kleine) bedrijven een steun in de rug bij het verkrijgen van krediet bij de bank. Dit blijkt uit de kwartaalrapportage, die minister Van der Hoeven van Economische Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. NL Innovatie, onderdeel van Agentschap NL, voert de regeling uit voor het ministerie van Economische Zaken.

In de kwartaalrapportage staat de minister stil bij de borgstellingen die haar ministerie verstrekt op bedrijfskredieten. Niet alleen de BMKB, maar ook de overige financieringsinstrumenten van Economische Zaken laten over het algemeen een stijgend gebruik zien over het eerste half jaar.

Stijging van 40 procent
In totaal hebben de eerste helft van dit jaar 1657 bedrijven voor 328 miljoen euro aan borgstelling gekregen. Dit is goed voor circa 700 miljoen euro aan krediet. In dezelfde periode vorig jaar bedroegen de cijfers respectievelijk 1034 bedrijven en 232 miljoen euro. Dit eerste halfjaar laat daarmee een stijging zien van ruim 40% aan borgstelling en 60% aan bedrijven.
Van der Hoeven heeft sinds het uitbreken van de economische crisis alle instrumenten van EZ om de kredietverlening aan bedrijven op gang te houden uitgebreid. Ook zijn de criteria verruimd zodat meer bedrijven in aanmerking kunnen komen. De ruimte van banken voor kredietverlening stond vanwege de kredietcrisis onder druk. Daarnaast zien banken zich geconfronteerd met oplopende eisen met betrekking tot hun kapitaalratio's. Volgens Van der Hoeven raken ondernemers en banken steeds beter bekend met de regelingen van EZ waardoor het gebruik is toegenomen. "Op deze manier kunnen toch kredieten tot stand komen die anders niet waren verstrekt. Zo kunnen veel ondernemers ondanks de moeilijke financieringsomstandigheden toch blijven ondernemen”, aldus Van der Hoeven.

Achtergronden
De twee belangrijkste kredietregelingen van EZ zijn de BMKB en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Beide regelingen worden uitgevoerd door NL Innovatie, onderdeel van Agentschap NL.
De borgstellingsregeling voor het mkb (BMKB) is daarbij bestemd voor mkb-ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot 50 miljoen euro. De borgstelling bedraagt maximaal 45% van 3 miljoen krediet. Voor startersleningen van maximaal 250.000 euro staat de overheid zelfs borg voor 80%.
Met bankleningen en bankgarantiefaciliteiten van de GO is minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 150 miljoen euro gemoeid. Bovendien is deze regeling gericht op grote en middelgrote ondernemingen.

Sinds 2008 is voor 1,5 miljard euro borg gestaan voor de BMKB-regeling en hebben ruim 7000 bedrijven er gebruik van gemaakt.
De GO-regeling is in 2009 van start gegaan en daar heeft de overheid voor circa een half miljard euro garanties verleend aan 105 bedrijven.
In totaal is er dus voor ruim 2 miljard borg gestaan door de overheid. De gemiddelde borgstelling heeft een vermenigvuldigingsfactor van 2 à 3, zodat kan worden gezegd dat dankzij de overheid ca. 5 miljard aan kredieten is verstrekt aan het bedrijfsleven. Vaak gaat het om leningen waarvoor banken extra zekerheid willen en die zo kunnen worden gerealiseerd.

Meer informatie
Wilt u mee weten over financieringsmogelijkheden voor uw bedrijf, kijk dan op de website Ondernemingsfinanciering.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!