Gebruik Regiotaxi stijgt fors

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Overijssel

Gewenste reizigersgroei van 10% ruim overtroffen.

Gebruik Regiotaxi stijgt fors

Het gebruik van de Regiotaxi in West-Overijssel door ov-reizigers is mede dankzij een kwaliteitsverbetering en extra promotie in de periode september tot december 2010 met ruim 30 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor.

Het aantal gebruikers van de Regiotaxi is in genoemde periode gestegen van 121.000 naar 159.000. De stijging is onder meer te danken aan de toename van het aantal ritten tegen het kortingstarief van 1 euro per zone. Door het afschaffen van de regiotaxipas begin 2010 komen reizigers ook zonder een pas in aanmerking voor het kortingstarief. Deze korting geldt door de week na 18.00 uur en in het weekend overal op verbindingen waar geen rechtstreekse bus of trein rijdt.

Andere verbeteringen
Andere belangrijke kwaliteitsverbeteringen die mee hebben geholpen aan de stijging zijn:

reismarges: Aan reizigers wordt standaard gevraagd naar een gewenste vertrektijd of een gewenste aankomsttijd. De marge is teruggebracht tot maximaal 15 minuten voor aankomst of maximaal 15 minuten na vertrek;
terugbelservice: vijf minuten voor aankomst van de taxi ontvangt de reiziger een telefoontje;
taxipoints: een Taxipoint is een herkenbare vast aangewezen opstapplaats (zoals een ziekenhuis of verzorgingshuis) waar reizigers zonder vooraanmelding van minimaal 1 uur kunnen vertrekken. Op dit moment hebben het Deventer Ziekenhuis en de polikliniek in Kampen een Taxipoint. De komende tijd komen er op meer plaatsen taxipoints, zoals bij de Isala klinieken in Zwolle (dit voorjaar) en in Hardenberg (begin 2012).
Promotiecampagne
De Regiotaxi is voor iedereen. Om dit duidelijk te maken heeft de provincie Overijssel tussen september en december 2010 een grootschalige promotiecampagne voor de Regiotaxi Overijssel in Noordwest-Overijssel, Vechtdal en Salland gehouden. De Regiotaxi Salland vervoert 60% van het aantal Regiotaxireizigers in West-Overijssel, Noordwest-Overijssel en Vechtdal beide 20%. Het doel van de campagne was duidelijk te maken dat de Regiotaxi een vorm van openbaar vervoer is aanvullend op de bus en trein en door iedereen te gebruiken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!