Gebruik van deeltijd-ww neemt af

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio Twente

Uit de nieuwste editie van de arbeidsmarktmonitor van Regio Twente blijkt uit de cijfers tot en met januari dat de trend van het aantal personen in deeltijd-WW voor het eerst sinds maanden niet meer stijgt, maar een dalende trend vertoont.

Gebruik van deeltijd-ww neemt af

Het Mobiliteitscentrum meldt dat tot eind januari in totaal 593 werknemers die met ontslag bedreigd werden een andere baan gevonden hadden, voordat ze een WW-uitkering zouden krijgen.

Verder blijkt uit de arbeidsmarktmonitor dat:

Er op 18 januari 2010 in totaal 186 bedrijven zijn die gebruik maken van de regeling deeltijd WW. Hier zijn 2.612 werknemers bij betrokken. Een maand geleden waren dat nog 210 bedrijven met 2.712 werknemers in deeltijd-ww. Er zijn in Twente 81 bedrijven met 428 werknemers die inmiddels geen gebruik meer maken van de regeling deeltijd WW in verband met een stabilisatie van de opdrachten.
Door extra aandacht voor werkloze jongeren zijn in het afgelopen halfjaar meer jongeren naar een vorm van werk uitgestroomd dan was verwacht. De instroom in werkloosheid is echter nog steeds groter dan de uitstroom. Zeker de maand januari laat daarbij traditioneel altijd een hoge instroom zien (o.a. door aflopende contracten). De combinatie van uitstroom en instroom zorgt eind januari voor een stijging van 209 geregistreerde werkloze jongeren tussen 15-27 jaar van 3.097 naar 3.306. De jongste leeftijdscategorie 15-20 jaar steeg echter slechts met 22 personen. Als er niet extra jongeren naar werk uitgestroomd waren, was de werkloosheid onder jongeren veel hoger geweest. Voor de toekomst is van belang dat de traditionele stijging van werkloosheid in januari lager is geweest dan in januari 2009. Na de winter wordt hierdoor voor het eerst sinds oktober 2008 een daling van jeugdwerkloosheid een reële mogelijkheid.
In de meeste Twentse gemeenten steeg in januari 2010 het aantal inwoners dat een beroep doet op de Wet Werk en Bijstand (WWB) . De stijging is groter dan in vorige perioden van hogere werkloosheid, omdat de WW periode korter is geworden. Opvallend zijn de dalende cijfers in de gemeenten Tubbergen en Borne. Het te vroeg om te spreken over een trend.
In januari 2010 zijn er bij de Stadsbank Oost-Nederland 183 aanvragen ontvangen en zijn er 147 rekeningen geopend. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met december 2009, maar lager dan in dezelfde periode een jaar geleden.
Myra Koomen, voorzitter van het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): “Het is goed om te constateren dat het aantal huishoudens dat een beroep moet doen op de Stadsbank zich lijkt te stabiliseren. Ik vind het verder positief dat al 81 bedrijven de deeltijd WW niet langer nodig hebben. Het Mobiliteitscentrum heeft ervoor gezorgd dat een flink deel van de werknemers die ontslagen worden of geen contractverlenging krijgen, snel een nieuwe baan vindt.“

 Arbeidsmarktmonitor
Het doel van de maandelijkse arbeidsmarktmonitor is om een beeld te krijgen van de actuele stand van zaken van de arbeidsmarkt in Twente tijdens de recessie. Tabellen en grafieken worden afgewisseld met regionale conclusies en prognoses. Regio Twente brengt de monitor maandelijks uit in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs, Werk en Inkomen). De volgende arbeidsmarktmonitor verschijnt eind maart.

 

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!