Gedeputeerde licht proces gebiedsakkoord N69 toe

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Gemeente Veldhoven

Maandag 5 september bezoekt gedeputeerde Van Heugten de commissie Grondgebied van de gemeente Veldhoven. De heer Van Heugten geeft om 19.30 uur een toelichting op het gevolgde proces om te komen tot een voorkeursvariant. Ook gaat hij in op het nog te volgen proces voor een gebiedsakkoord voor de N69.

Gedeputeerde licht proces gebiedsakkoord N69 toe

Het Veldhovense college van B en W nodigde de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg, gedeputeerde Ruud van Heugten, uit voor de vergadering van de commissie Grondgebied op maandag 5 september aanstaande. Hij zal het proces rondom het gebiedsakkoord voor de N69 toelichten. Daarnaast heeft het gemeentebestuur informatie gevraagd over onder andere financiering en maatregelen op Veldhovens grondgebied.


N69Voortraject

De Provincie Noord-Brabant ontwikkelt plannen voor een nieuwe N69, de weg die Eindhoven verbindt met de Belgische grens. Er zijn verschillende varianten voor een nieuw wegtracé voorgesteld, waaronder de zogenoemde Westparallel. Deze loopt onder andere over het grondgebied van de gemeenten Veldhoven en Bergeijk. Het bestuurlijk overleg (waarin provincie, gemeenten en belangenorganisaties participeren) sprak zich intussen in meerderheid uit voor de Westparallel als voorkeursvariant.


Eerst meer weten

De gemeente Veldhoven heeft nog geen standpunt uitgesproken omdat zowel college als gemeenteraad vinden dat er nog te veel informatie ontbreekt. Veldhoven wil eerst duidelijkheid hebben over de consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen, leefbaarheid, bereikbaarheid van en binnen Veldhoven en financiën. Ook wil Veldhoven een objectieve onderbouwing op de keuze. Daaruit moet duidelijk naar voren komen dat een compleet nieuwe weg aanleggen door buitengebied, natuur en beekdalen de enige goede verantwoorde keuze is ten opzichte van alternatieven.


Hebt u belangstelling voor dit onderwerp? De vergadering is openbaar. U bent dus van harte welkom om dit onderwerp te volgen vanaf de publieke tribune. De agenda van de commissie Grondgebied vindt u ook terug op het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!