Gedeputeerde Staten akkoord met overeenkomst IJsselsprong

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten zijn akkoord gegaan met de afspraken in de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst IJsselsprong. Naar verwachting kan de overeenkomst met onder anderen de gemeenten Zutphen, Brummen en Voorst en Waterschap Veluwe in juni worden ondertekend.

Gedeputeerde Staten akkoord met overeenkomst IJsselsprong

De IJsselsprong is een allesomvattend plan voor het gebied rondom de IJssel bij Brummen, Voorst en Zutphen. Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst kan de uitvoering van het plan van start gaan.

Alles-in-één-plan
Het plan IJsselsprong omvat maatregelen om de bewoners te beschermen tegen hoog water in de rivier en om het verkeer in de regio beter te laten doorstromen. Er worden woningen gebouwd, er komt nieuwe natuur bij en er worden nieuwe mogelijkheden voor de landbouw ontwikkeld. De betrokken gemeenten hebben hiervoor samen met het waterschap en de provincie de handen ineen geslagen. Ook de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Milieu en Ruimtelijke Ordening zijn bij het plan betrokken.

Samen uitvoeren
In de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst IJsselsprong staan afspraken over de samenwerking en afstemming tussen de verschillende partijen die het project IJsselsprong gaan uitvoeren. De overeenkomst is al in de gemeenteraden van Zutphen, Brummen en Voorst vastgesteld. In april wordt hij ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. Daarna kan de overeenkomst ondertekend worden door de verschillende partijen. Naar verwachting gebeurt dit in juni.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!