Geen bezuinigingen op goederenspoor Oost-Nederland

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Gelderland

Staatssecretaris Mansveld moet het besluit over de bezuinigingen op het goederenvervoer over spoor uitstellen. Dat vindt gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland

Geen bezuinigingen op goederenspoor Oost-Nederland

Zij deed haar uitspraken tijdens de informatiebijeenkomst van Gelderse en Overijsselse Statenleden van 26 maart over het Programma Hoogfrequent Spoor.

De staatssecretaris wil 300 miljoen euro bezuinigen op het goederenvervoer in Oost-Nederland door één in plaats van twee goederenpaden aan te leggen. Een goederenpad is een reservering voor één goederentrein per uur per richting. Het is echter nog onduidelijk wat de gevolgen hiervan zijn voor de 120.000 bewoners aan het spoor.

Toename goederentreinen

Met de komst van de Tweede Maasvlakte zal het aantal goederentreinen door Oost-Nederland de komende jaren fors toenemen. In Arnhem, Rheden en Zutphen staan veel woningen dicht op het spoor. Het is nog niet duidelijk welke geluidsmaatregelen en aanpassingen aan het spoor nodig zijn om de toename van het aantal treinen op te vangen en wat de kosten hiervan zijn. Dit wordt uitgewerkt in de milieueffectrapportage die voor de zomer moet worden afgerond. Gedeputeerde Bieze wil dat de staatssecretaris de resultaten hiervan meeneemt in haar besluit.

Regionaal Spoor

De voorgenomen bezuinigingen hebben ook gevolgen voor de regionale spoorlijnen in Gelderland. Zo wordt de ongelijkvloerse kruising in Velperpoort waarschijnlijk geschrapt. De kruising is niet alleen nodig voor het goederenvervoer maar ook voor het verbeteren van het spoor Arnhem-Doetinchem-Winterswijk. ProRail onderzoekt momenteel wat er nodig is om het regionale spoor in Gelderland in de toekomst robuust te houden. De resultaten hiervan worden meegenomen in de Lange Termijn Agenda Spoor die de staatsecretaris voor 2014 wil presenteren.

Gedeputeerde Bieze wil dat het goederenvervoer in Oost-Nederland hierin wordt meegenomen: 'Het is onverantwoord om te bezuinigen op het goederenvervoer zonder te weten wat de gevolgen daarvan zijn.' De Tweede Kamer debatteert op 8 april over de bezuiningen op wegen en spoor.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!