Geen extra ruimte nodig voor bedrijven

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Afgezien van een groei voor bedrijventerreinen tot en met 2030 zal er in Noord-Brabant de komende decennia per saldo geen behoefte zijn aan meer extra ruimte voor bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkelgebieden.

Geen extra ruimte nodig voor bedrijven

Dit blijkt uit prognoses die de provincie gemaakt heeft in samenwerking met de regio’s. Gedeputeerde Yves de Boer (Ruimtelijke ontwikkeling): “In de regionale afspraken die we gaan maken zullen we dan ook de kanteling moeten maken van meer naar anders.”

Duurzaam

Eens per bestuursperiode stelt de provincie een prognose op voor bedrijventerreinen. Daar is nu voor het eerst een prognose voor kantoorlocaties aan toegevoegd. De provincie heeft verder een verkenning gemaakt van het toekomstperspectief van de detailhandel. Aan de hand van deze onderzoeken maken de provincie en gemeenten in 2015 nieuwe regionale afspraken bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel. Die afspraken moeten een gezonde economische ontwikkeling combineren met duurzaam ruimtegebruik.

Groeiende vraag bedrijventerreinen

Voor bedrijventerreinen is tot en met 2020 ongeveer 940 hectare extra ruimte nodig in heel Brabant. Dit is een groei van 9% ten opzichte van het huidige ruimtegebruik. De groei vlakt daarna af en valt na 2030 terug. In 2040 is het ruimtegebruik weer op het niveau van 2020. In alle regio’s in Brabant is er tot en met 2020 behoefte aan extra ruimte voor bedrijventerreinen, maar vooral in West-Brabant. De sectoren logistiek en groothandel vragen hier de komende jaren veel extra ruimte. De ruimtebehoefte voor industrie zal – op termijn – in de hele provincie afnemen.

Verdiepende onderzoek

Ondanks een verwachte groei van de vraag is er, gelet op direct beschikbare en geplande bedrijventerreinen, een duidelijk overaanbod. Er is nu nog onvoldoende zicht op of het aanbod kwalitatief aansluit op de vraag uit het bedrijfsleven. De provincie Noord-Brabant start daarom in 2015 een kwalitatief verdiepend onderzoek. Bert Pauli, gedeputeerde Economische Zaken: “Bedrijven met een bovenregionale of zelfs internationale afzetmarkt kunnen kiezen tussen verschillende regio’s, of zelfs landen, en stellen harde eisen. We moeten die eisen kennen en weten wat we moeten bieden om in de top van aantrekkelijke regio’s te staan.”

Dynamiek voor kantoorlocaties

De verwachting is dat in Brabant het aantal kantoorbanen toeneemt, maar de ruimtebehoefte per baan afneemt. Daardoor zal de ruimtebehoefte voor kantoorlocaties de komende jaren nauwelijks veranderen. Wel wordt een aanzienlijke dynamiek in het vastgoed verwacht, doordat verouderd vastgoed gerenoveerd of vervangen moet worden. In de periode tot 2040 zal in Noord-Brabant een behoefte aan nieuwbouw/grondige renovatie ontstaan van een kleine 1,2 miljoen m2.

Minder behoefte winkelmeters

Verschillende trends en ontwikkelingen beïnvloeden de ruimtebehoefte in de detailhandel, maar per saldo neemt de behoefte aan vierkante meters winkelvloer verder af. Door de bevolkingsgroei in Brabant zullen de bestedingen nog enigszins stijgen, maar een doorzettende verschuiving van bestedingen naar webwinkels leiden ertoe dat de bestedingen in winkelgebieden verder zullen afnemen. De winkelleegstand bedraagt inmiddels 11%. Ondanks de leegstand en het feit dat de behoefte aan vierkante meters per saldo terugloopt, hebben gemeenten en ontwikkelaars nog diverse plannen voor nieuwe winkels en winkeluitbreidingen. Deze plannen, vooral op grootschalige perifere locaties, tellen op tot ongeveer 8% van het bestaande winkelareaal.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!