Geen geld vanuit het Rijk voor grootste circulaire regio

De meer dan 25 organisaties die samenwerken aan de totstandkoming van de grootste circulaire regio van Nederland komen niet in aanmerking voor middelen vanuit de regiodeals. Dat heeft het Rijk onlangs te kennen gegeven.

Geen geld vanuit het Rijk voor grootste circulaire regio

De regio’s vinden dit vanzelfsprekend bijzonder jammer, maar zetten zelf een stap vooruit door de samenwerking voort te zetten en nog voor de Provinciale Statenverkiezingen met het Rijk in gesprek te willen.

Investeren in de circulaire economie

Op initiatief van de Cleantech Regio, VNO-NCW Midden en KIEMT hebben provincies, de regionale verenigingen van VNO-NCW, natuur- en milieufederaties en diverse branches en kennisinstellingen eind augustus een gezamenlijk aanbod aan het Rijk gedaan om te investeren in de circulaire economie. De betrokken regio’s willen hiermee hun landbouw-, papier-, kunststof-, bouw- en maakbedrijven concurrerender en duurzamer maken door zelf circulair in te kopen en kringlopen te sluiten. Hiermee leveren ze een flinke bijdrage aan de CO2-reductie.

Steun uit regiodeals

Met de steun van de Regiodeal wilden de betrokken partijen honderden projecten bij mkb-bedrijven in de verschillende provincies versnellen. Voorbeelden hiervan zijn het Nationaal Testcentrum Kunststoffen, de recycling van textiel en Europa’s eerste grondstofleverende waterfabriek.

Het kabinet aan zet

Op initiatief van het IPO en VNO-NCW gaan in de komende maanden provincies, regionale werkgeversorganisaties en het Rijk met elkaar in gesprek over hoe het mkb in de regio alsnog te ondersteunen bij de transitie naar een circulaire economie. De samenwerkende partijen in de ‘Circulaire Regio’ vinden dat het kabinet nu aan zet is om vanuit de landelijke klimaatopgave mee te investeren in de activiteiten in de regio op het thema circulaire economie. In de koploperregio’s maken de organisaties met individuele bedrijven werk van het verduurzamen van hun businessmodel. Van verbruik naar gebruik en met minimale afwenteling op toekomstige generaties. Deze activiteiten leveren een aanzienlijke bijdrage aan de verminderen van de CO2-uitstoot. Tot nu toe werd in Den Haag de bijdrage van de circulaire economie aan het verminderen van de CO2-uitstoot niet meegewogen. Terwijl er in het realiseren van een circulaire economie de ecologie en economie bij elkaar komen: besparing van grondstoffen, energie en CO2 met het toekomstbestendig maken van het verdienmodel van bedrijven.

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!