Geen tekenen van herstel West-Brabantse economie

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland

Er dreigt een oplopende werkloosheid in West-Brabant doordat er bij het regionale bedrijfsleven veel banen op de tocht staan. Dat blijkt uit de resultaten van COEN.

Geen tekenen van herstel West-Brabantse economie

Het gaat slecht met het Nederlandse bedrijfsleven. Na een tegenvallend 2012 begint ook het nieuwe jaar negatief. In het eerste kwartaal van 2013 staan alle indicatoren diep in het rood, zo blijkt uit de resultaten van COEN die vandaag zijn gepubliceerd door de Kamer van Koophandel. Ook West- Brabant ontspringt de dans niet.

West-Brabantse bedrijven zien hun bedrijfsresultaten verslechteren en worden gedwongen om te snijden in hun kosten. Vooral de werkgelegenheid lijkt hier de dupe van te worden. Ongeveer één op de vier ondernemers verwacht in het 1ste kwartaal van 2013 personeel te moeten afstoten. Ondernemers zien vooralsnog geen tekenen van herstel.

Omzet

Ondernemers in West-Brabant zijn heel pessimistisch over de te verwachten omzet in het 1ste kwartaal van 2013. Eén op de vier ondernemers verwacht een daling, slechts één op de tien gaat uit van groei. Als gevolg van seizoensinvloeden is het eerste kwartaal ‘traditioneel’ wat minder, echter de verwachtingen zijn sinds begin 2010 niet zo slecht geweest. Het resultaat wordt vooral negatief beïnvloed door de zwakke binnenlandse afzet. Bijna alle sectoren hebben hier last van. Het meest schrijnend is de situatie in de bouw. De omzet in de bouw holt hard achteruit. Inmiddels zijn opheffingen en faillissementen in de bouw aan de orde van de dag.

Export

De export heeft de economische pijn in West-Brabant de afgelopen maanden nog wat kunnen verzachten. Inmiddels staat ook de buitenlandse afzet bij veel bedrijven onder druk. Vooral het 4de kwartaal van 2012 was voor de West-Brabantse bedrijven teleurstellend. In het 1ste kwartaal lijkt de situatie wat te stabiliseren, maar er is nog altijd sprake van een kleine krimp. Wel is de exportdaling landelijk nog groter. Vooral in de handel met de Europese Unie zit, bij gebrek aan economische groei, momenteel weinig muziek. Betere groeiperspectieven heeft de handel met de opkomende economieën (o.a. BRIC-landen).

Personeel

Door de slechte bedrijfsresultaten en het lage ondernemersvertrouwen trappen veel bedrijven op de rem als het gaat om investeringen. Ongeveer 27% verwacht dit jaar de investeringsuitgaven te zullen terugschroeven (landelijk zelfs 32%). Zorgwekkend zijn ook de verwachtingen ten aanzien van de vraag naar personeel. Ongeveer 23% van de bedrijven in West-Brabant gaat uit van een daling van de personeelssterkte in het 1ste kwartaal, slechts 7% verwacht een uitbreiding.

Landelijk is dit respectievelijk 27% en 8%. Vooral in de bouw verwachten veel ondernemers een krimp van het personeelsbestand. Verontrustend is ook het negatieve sentiment bij de industrie. Aangezien het hier veelal om grotere werkgevers gaat, kan de impact groot zijn. Een verder oplopende werkloosheid in West-Brabant lijkt de komende maanden onontkoombaar.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!