Geld besparen op invoerrechten

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: FME-CWM

Het is mogelijk om kosten te besparen bij import van grondstoffen en halffabrikaten van buiten de EU middels vrijstelling (Tariefschorsing).

Geld besparen op invoerrechten

Aanvragen van een tariefschorsing
Aanvragen voor een tariefschorsing kunnen het hele jaar worden ingediend bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De aanvragen worden behandeld in twee rondes per jaar (eerstvolgende deadline: 1 juli 2011 en 1 februari 2012). U kunt een aanvraag indienen als het product aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

•Het product wordt van buiten de EU geïmporteerd omdat het binnen de EU niet of onvoldoende verkrijgbaar is. Er mag ook geen sprake zijn van Europese productie van een soortgelijk product, dat het product waarop de schorsing wordt aangevraagd zou kunnen vervangen.
•Het product moet binnen de EU een verdere (industriële) bewerking ondergaan.
•Door een vrijstelling van de invoerrechten moet u minimaal € 20.000,- op jaarbasis kunnen besparen.

Het geheel aan aanvragen wordt in Brussel besproken door de Europese Commissie en de EU-lidstaten. Zijn er geen bezwaren vanuit het bedrijfsleven of de Europese Commissie tegen aangevraagde vrijstellingen, dan worden deze geaccepteerd en kan het desbetreffende product voor een periode van vijf jaar rechtenvrij worden ingevoerd.

Lijst met aanvragen
Wanneer uw bedrijf één van de producten of een soortgelijk product op de lijst produceert (binnen de EU), zou de komst van een tariefschorsing wellicht niet in uw voordeel werken. Naast grondstoffen, staan bijvoorbeeld ook AC motoren, onderdeel van circuit boards of transmissies op de lijst. Bekijkt u in dit kader de meest recente lijst met aanvragen voor tariefschorsingen. Deze aanvragen voor een vrijstelling op de invoerrechten zullen in de maanden mei t/m juli besproken worden in vergaderingen met de EU-lidstaten en de Europese Commissie in Brussel. Wanneer er geen bezwaren (van Europese bedrijven of de Europese Commissie) zijn tegen de aangevraagde schorsingen, zullen de producten met ingang van 1 januari 2012 vrij van invoerrechten de EU binnen kunnen komen.

Bezwaar aantekenen
Wanneer uw bedrijf één van de producten op de lijst produceert (binnen de EU) of een soortgelijk product, zou de komst van een tariefschorsing wellicht niet in uw voordeel werken. U kunt dan bij EL&I een bezwaar aantekenen tegen de desbetreffende aanvraag. U dient dit bezwaar uiterlijk 7 juni 2011 bij EL&I  te hebben ingediend. Na een ingediend bezwaar zal de aanvrager van de schorsing contact met u op moeten nemen om te kijken of u gezamenlijk tot een compromis kunt komen. Wanneer uw bezwaar blijft bestaan en gegrond is, zal er geen tariefschorsing of quota op het desbetreffende product worden ingesteld.

Meer informatie: Bekijkt u de informatiebrochure en het aanvraagformulier. Ook kunt u de website van de Rijksoverheid bezoeken. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: Annelies Maris, E a.e.maris@minez.nl, T (070) 37 96 540

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!