Gelderland blijft zich verweren tegen proefboringen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

De provincie Gelderland tekent beroep aan tegen de beslissing van de minister van Economische Zaken om in Gelderland proefboringen naar steenkoolgas toe te staan. De minister besloot het bezwaar dat Gelderland eerder aantekende te verwerpen.

Gelderland blijft zich verweren tegen proefboringen

Het het Australische bedrijf bedrijf Queensland Gas Company Limited wil op zoek naar steenkoolgas in de bodem van 22 Gelderse en 18 Overijsselse gemeenten.

Klimaatcompensatie
De beslissing van de minister betekent dat er proefboorinstallaties in het Gelderse landschap mogen komen op diverse plaatsen voor een periode van vier jaar. Belangrijkste argument in het beroep van de provincie is dat de minister de plannen van het bedrijf onvoldoende heeft getoetst op de 'maatschappelijke verantwoordelijkheidszin.' Het bedrijf laat niet zien dat het  bereid is om klimaatcompenserende maatregelen te nemen als het na de verkenning daadwerkelijk gas gaat winnen.

Niet van deze tijd
De provincie Gelderland is van mening dat op weg naar een duurzame samenleving alle investeringen gericht moeten zijn op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Zoeken naar fossiele en dus vervuilende brandstoffen is niet meer van deze tijd. Gelderland vindt dat er tenminste klimaatcompensatie moet worden voorgeschreven, als het wettelijk niet mogelijk is de winning van fossiele brandstoffen tegen te houden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!