Gelderland investeert flink in economie en werkgelegenheid

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Een grote meerderheid van Provinciale Staten heeft woensdag het college van Gedeputeerde Staten opdracht gegeven om flink te investeren in de Gelderse economie.

Gelderland investeert flink in economie en werkgelegenheid

Vooral de aanpak van (jeugd)werkloosheid, mobiliteit, bouw, energie en de (culturele en digitale) infrastructuur moeten daarbij centraal staan.

De Gelderse Staten verwachten dat het college van GS bij de begrotingsbehandeling in november met voorstellen komt die snel kunnen worden uitgevoerd. Voor het eerst is er een meerderheid in de Staten die vindt dat het kapitaal afkomstig van de verkoop van de Nuon-aandelen hiervoor aangesproken mag worden.

Leningen

Het deel van het provinciaal vermogen dat hiervoor wordt ingezet zal via leningen worden uitgegeven. Daardoor vloeit het op een gegeven moment weer terug in de provinciekas. Dat voorstel van gedeputeerde Jan Markink kon rekenen op steun van de Staten.

Traverse Dieren/N786

Als alle procedures zijn doorlopen kan in 2015 begonnen worden met de aanpak van de doorgaande weg (N348) door Dieren. Het inpassingsplan Traverse Dieren kon rekenen op grote steun in Provinciale Staten. Gedeputeerde Connie Bieze kreeg nog wel als boodschap mee dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met de bewoners van de drie huizen aan de Burgemeester Willemsestraat en de ontsluiting van het bedrijventerrein. Zij beloofde in de uitvoering van Traverse Dieren nog te kijken naar mogelijkheden om de problemen op te lossen. De Staten hebben per motie het college ook opgedragen om voor de weg Apeloorn-Dieren (N786) niet alleen de 0-plus variant (verbeteren van de bestaande weg) te verkennen, maar ook de kanaalvariant (tracé ten oosten van het kanaal) te onderzoeken. Zie ook het afzonderlijke nieuwsbericht over de vaststelling van de inpassingsplan Traverse Dieren.

Vrijheidsmuseum

Provinciale Staten stemden niet in met het voorstel van Gedeputeerde Staten om een miljoen euro extra vrij te maken voor het vrijheidsmuseum in Nijmegen. Een overgrote meerderheid van de Staten wil eerst een goed onderbouwd businessplan zien, voordat er geld op tafel komt.

Omroep Gelderland

De mening van een meerderheid van de Gelderse Staten is dat Omroep Gelderland niet de dupe mag worden van onzekerheid over financiering door het Rijk. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte is opgenomen dat regionale omroepen vanaf 2014 door het Rijk worden gefinancierd. Er is nog veel onduidelijkheid over hoe dat precies geregeld wordt. GS stelden voor om vanaf 2015 de provinciale bijdrage aan de omroep van ruim 1,1 miljoen euro te schrappen. Daar hebben PS nu een stokje voor gestoken. GS moeten bij de begroting 2014 aangeven hoe de Provincie Gelderland de komende twee jaar de omroep blijft steunen.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!