Gelderland investeert in haar rijke cultuurhistorie

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten hebben het jaarprogramma cultuurhistorie voor 2010 vastgesteld. Dit jaar investeert de provincie Gelderland ruim 5 miljoen euro in het instandhouden van cultuurhistorich erfgoed, zoals oude gebouwen, archeologie en kenmerkende landschappen.

Gelderland investeert in haar rijke cultuurhistorie

Het cultuurhistorieprogramma  2010 bevat 44 programma’s en projecten. De provincie werkt in de instandhouding van het rijke Gelderse erfgoed samen met gemeenten, het Rijk en particulieren. Ook zij investeren: met hun bijdragen is er voor Gelderland in totaal 35 miljoen euro beschikbaar.

Belvoirgebieden
Sinds vorig jaar legt de provincie Gelderland in haar cultuurhistorisch beleid Belvoir de nadruk op tien gebieden in Gelderland met een specifiek eigen cultuurhistorisch karakter. Er wordt geïnvesteerd in projecten die de cultuurhistorische kenmerken in die gebieden versterken. Het Belvoirgebied ‘Oude riviervlakte Liemers’ bijvoorbeeld kenmerkt zich als een leeg gebied waarin mensen vroeger ‘leefden met de rivier’. Bovendien is het een gebied met een strategische ligging waar vaak om werd gestreden. In dit gebied draagt de provincie bij aan de restauratie van buitenplaats Sevenaer en de restauratie van de Zeddammermolen van Huis Bergh.

Archeologen en vaklui
De provincie biedt de Gelderse gemeenten ondersteuning bij het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Met geld van de provincie is er nu in iedere regio een archeoloog die de gemeenten kan ondersteunen. Ook investeert de provincie in opleiding van restaurateurs. De komende jaren verdwijnen er steeds meer vaklieden doordat zij de pensoengerechtigde leeftijd bereiken. Er is dus een nieuwe generatie vaklieden nodig met specifieke kennis en kunde.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!