Gelderland maakt bezwaar tegen gasboringen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

De provincie Gelderland gaat bezwaar maken tegen het besluit van het ministerie van Economische Zaken om op Gelders grondgebied proefboringen naar steenkoolgas toe te laten. Gelderland wil bij voorkeur geen proefboringen en ook geen winning van fossiele brandstoffen.

De provincie Gelderland gaat bezwaar maken tegen het besluit van het ministerie van Economische Zaken om op Gelders grondgebied proefboringen naar steenkoolgas toe te laten. Gelderland wil bij voorkeur geen proefboringen en ook geen winning van fossiele brandstoffen.

Gelderland gaat ervoor meer duurzame energie op te wekken én deze te benutten. Traditionele winning van fossiele brandstoffen hoort daar niet meer bij. Als dit gebeurt, dan moet de schade aan het klimaat gecompenseerd worden. Dat kan door het onderwerp CO2-adehesie of CO2-absorptie aan de vergunning te koppelen. Deze zijn nieuwe technieken die in Nederland niet eerder zijn toegepast en waarbij CO2 'gehecht' wordt aan de steenkoollagen.

Effecten op het milieu
De provincie wil dat er een milieu effectrapportage gaat plaatsvinden. Gezien de verwachte impact van de proefboringen en de mogelijke gaswinning over vijf jaar is dit noodzakelijk om goed de effecten op mens, natuur en milieu in kaart te brengen en de goede afwegingen te maken.

Mijnbouwwet
De minister van Economische Zaken heeft het Australische bedrijf QGC vergunning verleend op grond van de mijnbouwwet. QGC heeft het recht de komende vijf jaar te onderzoeken of winning van methaangas haalbaar en economisch rendabel is. QGC mag daarvoor ook proefboringen doen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!